Phấn đấu đến 2020, thu nhập của người nuôi thủy sản gấp 3 hiện nay

Giá trị xuất khẩu thủy sản sẽ đạt khoảng 11 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7 - 8%/năm (giai đoạn 2011 - 2020). 
 

Thủ tướng Chính phủ mới ký ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể về phát triển thủy sản đến năm 2020, gồm: Tổng sản lượng thủy sản khoảng 7,0 triệu tấn (sản lượng khai thác thủy sản chiếm khoảng 35%; sản lượng nuôi trồng thủy sản chiếm khoảng 65%).

Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 11 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7 - 8%/năm (giai đoạn 2011 - 2020); tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng xuất khẩu đạt 50%; khoảng 50% số lao động thủy sản được đào tạo, tập huấn; thu nhập bình quân đầu người của lao động cao gấp 3 lần hiện nay; giảm tổn thất sau thu hoạch sản phẩm khai thác hải sản từ trên 20% hiện nay xuống dưới 10%.

Còn định hướng đến năm 2030 cũng nêu rõ, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 9,0 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản chiếm khoảng 30%; sản lượng nuôi trồng thủy sản chiếm khoảng 70%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 20 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6 - 7%/năm (giai đoạn 2020 - 2030); tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng xuất khẩu đạt 60%; khoảng 80% số lao động thủy sản được đào tạo, tập huấn.

Về định hướng quy hoạch phát triển thủy sản được phê duyệt đến năm 2020 giữ ổn định sản lượng khai thác thủy sản 2,4 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác hải sản 2,2 triệu tấn, sản lượng khai thác nội địa 0,2 triệu tấn. Trong đó, cơ cấu sản lượng theo đối tượng khai thác, gồm: Cá đạt 2 triệu tấn, mực 200 ngàn tấn, tôm 50 ngàn tấn và hải sản khác là 150 ngàn tấn.

Số lượng tàu thuyền khai thác đến năm 2020 sẽ giảm còn 110.000 chiếc, đến năm 2030 giảm xuống còn 95.000 chiếc, bình quân giảm 1,5% năm. Số lượng tàu cá hoạt động khai thác tại vùng ven bờ và vùng lộng giảm từ 82% hiện nay xuống 70% vào năm 2020. Số tàu đánh bắt xa bờ khoảng 28.000 - 30.000 chiếc.

Đối với nuôi trồng thủy sản, đến năm 2020, diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 1,2 triệu ha. Trong đó, diện tích nuôi công nghiệp các đối tượng chủ lực chiếm 190.000 ha.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2013./.


Theo VOV.VN- LC