Phấn đấu đến năm 2015 có 90 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Chiều 19/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU ngày 06/6/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Đến tháng 12/2013, toàn tỉnh có 9 huyện thành lập Văn phòng nông thôn mới; 9 huyện thành lập tổ chuyên trách; 431/431 xã thành lập Ban chỉ đạo. Về xây dựng kết cấu hạ tầng, đến nay, nhân dân trong tỉnh đã hiến hơn 4.582.000 m2 đất, đóng góp gần 3.600 ngàn ngày công và hơn 4.024 tỷ đồng. Làm và nâng cấp được 3.365km đường giao thông nông thôn, nâng cấp hơn 1.800km kênh mương. Có 187/431 xã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, thành lập mới 75 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 555 hợp tác xã các loại, xây dựng được 375 mô hình sản xuất có hiệu quả… Nhờ đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng….đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo ước đến cuối năm 2014 giảm còn 12,5% (2011 là 18,79%)
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cho rằng: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đã được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, đúng đắn, hợp lòng dân xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ to lớn, phức tạp, lâu dài. Đến hết năm 2015 toàn tỉnh phấn đấu có 90 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2020, toàn tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 1 huyện đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia quy định tại Quyết định 491/QĐ- TTg. Để đạt được các chỉ tiêu đó phải thực hiện hiện đồng bộ một số nhiệm vụ và 7 giải pháp, trong đó tập trung chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực cho 90 xã về đích vào năm 2015. 
 
Sau khi tiếp thu ý kiến của thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh có trách nhiệm bổ sung hoàn thiện báo cáo…
 
Anh Tuấn