Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 15%

(Baonghean) - Ngày 23/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá về chương trình giảm nghèo năm 2011 và quý I/2012. Dự chỉ đạo có đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo cho thấy: năm 2011 các chương trình, mục tiêu giảm nghèo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Vốn tín dụng cho vay hộ nghèo sản xuất đạt 641 tỷ đồng, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 887 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo về nhà ở đạt 61 tỷ đồng. Năm qua, BCĐ đã tập huấn được 69 lớp cho cán bộ về xóa đói giảm nghèo, dạy nghề ngắn hạn cho 4.876 lao động. Toàn tỉnh đã hỗ trợ cấp phát hơn 800.000 thẻ BHYT, kinh phí hơn 340 tỷ đồng, ngân sách tỉnh cấp hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo đạt 208 tỷ đồng, đã xóa được 21.361 nhà dột nát, tạm bợ. Bên cạnh đó Chương trình 30a, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số... cũng đạt được nhiều kết quả.
 
Sau khi thảo luận, đồng chí Lê Xuân Đại đã kết luận nêu các giải pháp để toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của Nghệ An xuống dưới 15%.v


Châu Lan