Phấn đấu đến năm 2020, xóa mù chữ cho 1,2 triệu người

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 629/QĐ-TTg, ngày 04/5/2013 phê duyệt Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020". Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 xóa mù chữ cho hơn 1 triệu dân, nâng tỷ lệ biết chữ lên 98%.

 
 

 

                                     Ảnh minh họa. Nguồn: nguoiduatin.vn


Theo Đề án, mục tiêu đến năm 2015: Ở độ tuổi 15 - 60, xóa mù chữ cho 800 nghìn người, trong đó, xóa mù chữ cho 250 nghìn người dân tộc thiểu số, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 96%; 80% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhau nhằm củng cố vững chắc kết quả biết chữ; 85% đơn vị cấp tỉnh, 85% đơn vị cấp huyện và 80% đơn vị cấp xã đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013 - 2020.

Mục tiêu đến năm 2020, xóa mù chữ cho 1,2 triệu người trong độ tuổi 15 - 60, nâng tỷ lệ biết chữ đạt 98%. Trong đó, tỷ lệ người biết chữ ở 14 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đạt 94%; xóa mù chữ cho 300 nghìn người dân tộc thiểu số. 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện và 95% đơn vị cấp xã đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013 - 2020.

Quyết định cũng nêu rõ 7 nhiệm vụ của Đề án, đó là: Nâng cao nhận thức về công tác chống mù chữ; Đổi mới công tác quản lý, tổ chức lớp học xóa mù chữ phù hợp với các nhóm đối tượng; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia chống mù chữ; Xây dựng chương trình, tài liệu xóa mù chữ phù hợp với các nhóm đối tượng; Củng cố bền vững kết quả chống mù chữ, hạn chế mù chữ trở lại; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác xóa mù chữ; Hợp tác quốc tế.


Theo (dangcongsan.vn) - HL