Phấn đấu đơn vị anh hùng trong nhiệm kỳ mới

(Baonghean) - Đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Vinh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.
 
PV: Xin đồng chí cho biết, Đảng bộ Quân sự Thành phố Vinh đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm khác đạt được những kết quả quan trọng như thế nào?
 
Lực lượng Dân quân tự vệ (BCH Quân sự TP. Vinh) duyệt đội ngũ.
 
Đồng chí Võ Viết Thanh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự TP. Vinh đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về quốc phòng - quân sự địa phương, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về “Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ chắc chắn trong tình hình mới”, Chỉ thị 36 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; tham mưu cho BCH Đảng bộ Thành phố Vinh nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn 2011-2015, nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên...
 
Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, khảo sát, quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả đất, các công trình quốc phòng; kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện công tác chính sách và chính sách hậu phương quân đội. Đơn vị cũng đã quy tập được 323 hài cốt liệt sỹ, xây dựng 8 nhà tình nghĩa, cùng với nhân dân thành phố ủng hộ các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo và các gia đình chính sách với số tiền 3,5 tỷ đồng, mua thẻ BHYT cho 100% dân quân cơ động, tạo việc làm ổn định cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. 
 
Chiến sỹ tham gia xây dựng nông thôn mới.
 
Đảng ủy đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu, diễn tập, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT thành phố. Nhiệm kỳ qua, tiến hành báo động kiểm tra SSCĐ 600 lượt, điều động 7.200 lượt cán bộ, chiến sỹ thường trực và dân quân tự vệ (DQTV) tham gia làm nhiệm vụ trực chiến, phòng chống tội phạm, phòng chống bão lụt, cháy rừng. Tham mưu xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng DQTV  đúng, đủ, có trọng tâm, trọng điểm, tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển quân.  
 
Đảng bộ cũng lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận; lãnh đạo làm tốt công tác vận động tuyên truyền cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương, tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo…
 
P.V: Những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo nhiệm kỳ qua là gì, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Võ Viết Thanh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự Thành phố Vinh đã rút ra những bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thứ nhất, là chấp hành, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị,  luôn giữ vững sự ổn định của địa bàn. Thứ hai, là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công cá nhân phụ trách trên từng lĩnh vực công tác, phát huy tính năng động sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu; luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.
 
Thứ ba, là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực thực tiễn, phương pháp tác phong công tác tốt, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tư duy sáng tạo. Thứ tư, là thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm các chế độ quy định, nhất là chế độ nề nếp xây dựng chính qui, rèn luyện kỷ luật và các chế độ sinh hoạt Đảng; đồng thời xử lý kịp thời, dứt diểm, nghiêm minh các vụ vi phạm kỷ luật, không che giấu khuyết điểm. Thứ năm, là phải luôn quan tâm, chăm lo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền phường xã, các ban, ngành trong việc triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, tạo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, thống nhất cao. 
 
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ, sáng kiến của BCH Quân sự thành phố Vinh
 
P.V: Nhiệm kỳ tới, để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng -  an ninh trong tình hình mới, Đảng bộ Quân sự thành phố có những phương hướng, giải pháp gì, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Võ Viết Thanh: Phát huy truyền thống anh hùng trên quê hương Thành phố Đỏ, Đảng bộ Quân sự Thành phố Vinh quyết tâm xây dựng đơn vị đạt danh hiệu Anh hùng LLVT trong nhiệm kỳ 2015  - 2020. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ Quân sự thành phố sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả tham mưu; phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu. Xây dựng cơ sở an toàn làm chủ và sẵn sàng chiến đấu, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ ổn định địa bàn, tạo điều kiện xây dựng TP. Vinh phát triển mạnh mẽ, xứng tầm trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ.
 
Phấn đấu xây dựng 100% cơ sở ATLC – SSCĐ vững mạnh, 25/25 phường xã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an gắn với diễn tập PCLB – TKCN đạt kết quả giỏi, an toàn về mọi mặt. Lãnh đạo đơn vị vững mạnh toàn diện, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các trung đội dân quân cơ động, lực lượng thôn đội trưởng, lực lượng quân báo trinh sát nhân dân. Phối hợp làm tốt công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ đạt chất lượng và số lượng. Bên cạnh đó làm tốt công tác giải quyết việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; quan tâm làm tốt chính sách xã hội và hậu phương quân đội. 
 
Pha biểu diễn vũ thuật hấp dẫn tại lễ ra quân ở thành phố Vinh
 
Đảng bộ sẽ nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng đề ra nhiều giải pháp, cách làm mới trong giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Chọn việc mới, việc khó để tạo điểm nhấn trong xây dựng Đảng bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các Đảng ủy phường, xã và các cơ quan, ban, ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ QP - AN địa phương một cách tốt nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và đại hội Đảng các cấp.  
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Châu Lan (Thực hiện)