Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014

Báo cáo do đồng chí Thái Văn Hằng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI
 
- A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM
 
Đặc điểm tình hình: Cùng với tình hình chung của cả nước, kinh tế - xã hội của tỉnh ta trong 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; sản xuất công nghiệp có phục hồi nhưng còn chậm, tình hình doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị giải thể, hàng tồn kho cao, giá cả một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất tăng; một số dịch bệnh ở người diễn biến khó lường và còn tiềm ẩn nhiều bất ổn; nắng nóng kéo dài gây khô hạn và nguy cơ cháy rừng... Đặc biệt, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp...
 
I Kết quả đạt được
 
1. Về phát triển kinh tế
 
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP) 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt khoảng 6,37% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 1,7%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,3%; khu vực dịch vụ tăng 7,59% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng năm nay cao hơn cùng kỳ hai năm trước (cùng kỳ 2013: 5,42%, 2012: 5,02%) và cao hơn tăng trưởng GDP bình quân cả nước (5,18%).
 
2. Sản xuất nông, lâm, ngư
 
a) Trồng trọt: Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2014 chủ yếu tập trung cho việc thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân, đồng thời làm đất, cày ải để bắc mạ cho sản xuất hè thu. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng vụ đông xuân năm 2013 - 2014 ước đạt 226.423 ha, giảm 1,32% so với cùng kỳ, chủ yếu giảm diện tích các loại cây trồng vụ đông năm 2013.
 
Tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ đông xuân năm 2013 - 2014 ước đạt 736.932 tấn, tăng 1,86% cùng kỳ. Trong đó, cây lúa năng suất lúa vụ xuân ước đạt 66 tạ/ha, tăng 4,73 tạ/ha so với cùng kỳ, sản lượng lúa ước đạt 595.700 tấn, tăng 9,67% cùng kỳ; ngô năng suất ước đạt 35,44 tạ/ha, sản lượng ước đạt 141.232 tấn; lạc năng suất ước đạt 20,67 tạ/ha, sản lượng lạc ước đạt 35.166 tấn...
 
b) Chăn nuôi: Đến nay toàn tỉnh có tổng đàn trâu, bò ước đạt 666.010 con (trong đó đàn trâu ước đạt 292.178 con, đàn bò ước đạt 373.832 con), giảm 1% cùng kỳ; tổng đàn lợn ước đạt 974.223 con, giảm 6,22% cùng kỳ; đàn gia cầm đạt 16,74 triệu con, giảm 2,57% cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2014 đã xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương tập trung phòng chống, không để dịch bệnh lây lan.
 
c) Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung 5.954 ha, giảm 1,85% cùng kỳ, công tác khoanh nuôi, bảo vệ và chăm sóc rừng được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý 527 vụ vi phạm Luật bảo vệ rừng, tiền bán lâm sản, phương tiện tịch thu 5,64 tỷ đồng, thu nộp ngân sách hơn 8 tỷ đồng.
 
d) Thuỷ sản: Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng ước đạt 69.971 tấn, tăng 11,24% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 50.424 tấn, tăng 13,36%, sản lượng nuôi trồng ước đạt 19.147 tấn, tăng 6,03%.
 
đ) Xây dựng nông thôn mới: Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát huy nội lực cho xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản xuất vụ xuân 2014; làm đường giao thông nông thôn theo chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh đạt 1.045 km, trong đó 6 tháng đầu năm 2014 làm được trên 505 km; triển khai các hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ...
 
Đến tháng 6 năm 2014, bình quân cả tỉnh đạt 8,8 tiêu chí/xã, tăng 5,16 tiêu chí/xã; hiện có 2 xã đạt 19 tiêu chí (đạt chuẩn NTM) được UBND tỉnh công bố gồm: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành và xã Nghi Liên, TP Vinh; có 5 xã đang làm thủ tục thẩm định để công bố đạt 19 tiêu chí gồm: xã Quỳnh Lương, xã Diễn Hồng, xã Kim Liên, xã Hưng Tân; dự kiến cuối năm 2014 sẽ có 15 - 17 xã đạt chuẩn NTM.
 
3. Sản xuất công nghiệp
 
Sản xuất công nghiệp trong tỉnh tuy đang trên đà hồi phục nhưng còn chậm và gặp nhiều khó khăn. Tính chung 6 tháng đầu năm 2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp bình quân tăng 9,85% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp khai thác giảm 4,9%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11,56% và công nghiệp sản xuất và phân phối điện nước tăng 9,65%. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng so với cùng kỳ năm 2013 là: điện sản xuất (tăng 12,89%), xi măng (tăng 31,23%), gạch (tăng 51,28%), đường tinh luyện (tăng 19,65%), bia lon (tăng 13,29%), sữa tươi (tăng 5,6 lần), áo dệt kim (tăng 59,66%)… Tuy vậy, vẫn có nhiều sản phẩm giảm so với cùng kỳ (bia chai giảm 18,79% đá xây dựng qua chế biến giảm 15,45%, NPK giảm 13,76%...).
 
4. Lĩnh vực dịch vụ
 
- Lĩnh vực thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 16.859,96 tỷ đồng, tăng 12,16% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm ước đạt 163,665 triệu USD, tăng 12,22% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 121,379 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2014 tăng 1,05% so với tháng 12/2013 (chỉ tiêu này của cả nước là 1,38%).
 
- Hoạt động du lịch phát triển tốt, doanh thu du lịch tăng 10% cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng 10,46% cùng kỳ. Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lại của dân cư, doanh thu vận tải tăng 6,53% cùng kỳ; khai trương đường bay quốc tế Vinh - Viêng Chăn.
 
- Lĩnh vực thông tin truyền thông tiếp tục phát triển. Tổng doanh thu ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin 6 tháng ước đạt 1.648 tỷ đồng, đạt 52,52% kế hoạch.
 
- Lĩnh vực tài chính ngân hàng: Tính đến 30/6/2014, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 60.311,8 tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm. Tổng dư nợ trên địa bàn ước đạt 101.895 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm; trong đó dư nợ ngắn hạn ước chiếm 47,7% trong tổng dư nợ, tăng 3,8% so với đầu năm; dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 52,3% trong tổng dư nợ, tăng 8,5% so với đầu năm. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước khoảng 1.324 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng dư nợ.
 
5. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách
 
Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 ước thực hiện 3.487,569 tỷ đồng, đạt 51,8% dự toán, tăng 19,6% cùng kỳ. Tính riêng thu nội địa ước thực hiện 2.945,579 tỷ đồng, bằng 50,6% dự toán và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 7.435,61 tỷ đồng, đạt 46,2% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển 1.347,656 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán; chi thường xuyên 5.982,954 tỷ đồng, đạt 45,7% dự toán.
 
6. Về đầu tư và xây dựng, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp
 
- Trong 6 tháng đầu năm tập trung chỉ đạo triển khai thi công và giải ngân các công trình đầu tư XDCB. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB và thi công các công trình trọng điểm như Quốc lộ 1A, cầu vượt Quốc lộ 46... Trong 6 tháng, tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội ước đạt 15.825 tỷ đồng, bằng 45,28% kế hoạch, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm 2014 nguồn vốn XDCB thuộc ngân sách nhà nước ước đạt 1.111 tỷ đồng, bằng 58,45% kế hoạch, giải ngân ước đạt 57,63% kế hoạch; nguồn vốn TPCP giải ngân ước đạt 32,04%.
 
- Công tác vận động, thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư đầu năm. Tính đến 16/6/2014, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 34 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 9.691 tỷ đồng; trong đó có một số dự án có quy mô đầu tư lớn như Dự án Tổ hợp đô thị và khách sạn Hà Nội Kim Liên 720 tỷ đồng, Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu - Song Ngư tại Thị xã Cửa Lò (1.969 tỷ đồng), Bến cảng Thanh Thành Đạt thuộc cảng biển Đông Hồi (560 tỷ đồng), Dự án nhà máy sản xuất ván sợi MDF tại KKT Đông Nam (1.558 tỷ đồng),... Chỉ đạo kiểm tra các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai trên địa bàn tỉnh.
 
- Về phát triển doanh nghiệp: Luỹ kế đến 16/6/2014, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 754 doanh nghiệp, tăng 13,5% so với cùng kỳ.
 
7. Lĩnh vực văn hoá - xã hội
 
a) Giáo dục đào tạo: Hoàn thành chương trình năm học; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung toàn tỉnh là 99,27%. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2014 Nghệ An có 107 học sinh đạt giải, đứng thứ 2 cả nước, tăng 7 em so với năm ngoái. Đạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng trong Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á; 1 Huy chương Bạc Olympic Quốc tế môn Tiếng Nga.
 
b) Y tế: Trên địa bàn tỉnh tình hình dịch bệnh được kiểm soát, không có dịch lớn và vừa xảy ra, các yếu tố dịch được giám sát chặt chẽ. Công tác khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được cải thiện đáng kể. Đa dạng hoá các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình nhằm giảm tỷ lệ sinh, nâng cao chất lượng dân số. Tổ chức khánh thành Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh quy mô 700 giường.
 
c) Các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục có chuyển biến, nổi bật là tổ chức các hoạt động văn hoá, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị; tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về Dân ca ví, dặm xứ Nghệ; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức thành công Lễ hội Làng Sen 2014 ; Tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII...
 
d) Các hoạt động khoa học công nghệ triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.
 
đ) Công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Trong 6 tháng, giải quyết việc làm cho 16.650 lao động (trong đó xuất khẩu lao động 5.300 người), tuyển sinh đào tạo nghề cho 27.000 người. Tiếp tục thực hiện kịp thời việc xác nhận, giải quyết các chế độ chính sách người có công với cách mạng và trợ cấp xã hội cho các đối tượng. Trong Hội thi tay nghề toàn quốc, Nghệ An có 8 em đạt giải (1 giải nhất, 2 giải 3 và 5 giải khuyến khích).
 
8. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính
 
- Chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.
 
- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự cho các cấp, các ngành được chỉ đạo thực hiện một cách khoa học, đảm bảo chất lượng.
 
- Đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh.
- UBND tỉnh chỉ đạo một cách kịp thời, quyết liệt, cụ thể và sâu sát. Đã có nhiều biện pháp để quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, chống thất thu thuế,...
 
- Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2014  ; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ.
 
9. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo ổn định; an ninh nông thôn, an ninh biên giới được bảo đảm. Liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên nắm chắc các diễn biến, kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra, ổn định tình hình trong tỉnh. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm xử lý, tỷ lệ vụ việc khiếu nại, tố cáo đã giải quyết đạt 84,1%.
 
II. HẠN CHẾ, TồN TẠI
 
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng chưa đạt kế hoạch đề ra (ước đạt 6,37%/MT 7-8%). Nợ đọng thuế còn ở mức cao và có xu hướng gia tăng (tính đến 31/5/2014, tổng số nợ thuế hơn 873 tỷ đồng). Nợ bảo hiểm xã hội lớn (tính đến 30/4/2014, nợ BHXH, BHYT, BHTN là trên 288 tỷ đồng, chiếm 7,4% so với số tiền phải thu).
 
2. Giá trị tăng thêm khu vực nông lâm ngư nghiệp chỉ tăng 1,7% thấp hơn cùng kỳ năm 2013 (cùng kỳ tăng 4,33%). Ngoại trừ lúa được mùa, sản lượng hầu hết các cây trồng chủ yếu đều giảm như: ngô giảm 21,65%; khoai giảm 23,76%; rau giảm 0,4%, lạc giảm 18,45%;... Chăn nuôi có xu hướng giảm, sản lượng xuất chuồng giảm. Để xảy ra 23 vụ cháy rừng, diện tích bị cháy trên 151,23 ha.
 
3. Sản xuất công nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, một số sản phẩm công nghiệp sản xuất ra tiêu thụ chậm, hàng tồn kho nhiều nên các doanh nghiệp đã giảm sản lượng. Tình trạng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp.
 
4. Tiến độ thực hiện nhiều công trình vẫn còn chậm. Công tác quyết toán dự án hoàn thành ở một số huyện chưa đảm bảo về thời gian. Nợ xây dựng cơ bản còn lớn. Nguồn vốn đối ứng cho các dự án ODA còn gặp nhiều khó khăn.
 
5. Một số vấn đề xã hội bức xúc còn tồn tại như tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia có xu hướng chậm lại, tình trạng quá tải bệnh viện, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng cao, tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm...; vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên rừng, khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra…
 
6. Việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đạt được hiệu ứng lan tỏa tích cực nhưng vẫn còn những trường hợp vi phạm gây bức xúc trong nhân dân.
 
7. Hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật vẫn diễn ra một số nơi và còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tệ nạn đánh bạc, buôn bán ma túy, lừa đảo bán người qua biên giới có chiều hướng gia tăng. Một số vụ khiếu kiện đông người tiếp tục diễn ra (chủ yếu trên địa bàn Thành phố Vinh).
 
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
 
Dự báo 6 tháng cuối năm, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp. Để bảo đảm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2014, trong 6 tháng cuối năm 2014 cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:
 
1. Tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2014; chỉ đạo các ngành, các cấp bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
 
2. Đẩy nhanh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông. Tăng cường công tác phòng chống hạn hán, cháy rừng, cháy nổ, lụt bão. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển ngành thủy sản, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 
3. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là ngành chế biến. Tích cực, chủ động khai thác, mở rộng thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhất là tiêu dùng sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh.
 
4. Chỉ đạo phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch. Tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại phát triển, triển khai hiệu quả chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo nội dung chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đẩy mạnh xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh.
 
5. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các công trình trọng điểm. Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư, tích cực phối hợp đôn đốc triển khai, hỗ trợ các dự án đã ký kết và các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị, phối hợp tốt việc tổng kết 10 năm hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
6. Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. 
 
7. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội, trong đó lưu ý tiếp tục đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm; hoàn thành công tác tuyển sinh, triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, tích cực chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh công tác truyền thông dân số…
 
8. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo quy định. Triển khai tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử…
 
9. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình biển đảo có chiều hướng phức tạp, cần tập trung vận động, thuyết phục, quản lý, hướng dẫn, không để xảy ra mất an ninh trật tự, điểm nóng do phần tử xấu lợi dụng kích động. Tập trung giải quyết công tác tôn giáo. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Tập trung xử lý các vấn đề bức xúc nổi cộm mà báo chí phản ánh.
 
10. Kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo đồng thuận cao trong xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành cần rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII để đề xuất giải pháp chỉ đạo thực hiện. Chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
 
UBND Tỉnh