Phấn đấu sớm trở thành huyện khá của tỉnh

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hưng Nguyên đặt mục tiêu tập trung thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa tỷ trọng công nghiệp - TTCN và dịch vụ đạt trên 80%. Cùng đó chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ mới, phấn đấu sớm trở thành huyện khá của tỉnh.
 
Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm kỳ tới huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung cao cho công tác quy hoạch, các chương trình đề án và cơ chế chính sách để phát triển: Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và quy hoạch các ngành, lĩnh vực đến năm 2020. Phối hợp với Thành phố Vinh triển khai thực hiện chủ trương mở rộng không gian đô thị theo Quyết định 52/QĐ-TTg. Phối hợp với liên doanh Becamex - Sembcorp để thực hiện dự án VSIP6. Xây dựng, triển khai các chương trình đề án, trọng tâm là Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế vùng bãi ven sông lam, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, gắn với ứng dụng KH-CN; thu hút đầu tư, phát triển các công trình hạ tầng trọng yếu, phát triển nguồn thu ngân sách; đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển; chương trình CCHC, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tiếp tục đánh giá bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách cho phù hợp, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế hoặc những lĩnh vực còn kém so mặt bằng chung cả tỉnh.
Thu hoạch trứng cút ở xóm 2. xã Hưng Đạo. Ảnh:SM
Đồng thời đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu đưa tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đạt trên 80%; trong đó tập trung cao cho việc thu hút đầu tư, đặc biệt là dự án VSIP6 Nghệ An. Xác định đây là dự án lớn, quan trọng mang tính đột phá nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nhiệm kỳ tới.  Tăng cường đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thực hiện tốt Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ GPMB tái định cư và thi công các công trình dự án, trọng tâm là: Dự án VSIP6, đường 72m Vinh - Hưng Nguyên, đường nối các khu di tích, đường nối cầu Đen đến QL1 tránh TP Vinh, đường Lê Xuân Đào; Hồ Công viên Trung tâm huyện, đền Hoàng Mười, Quảng trường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Trụ sở hành chính huyện. Đồng thời thu hút đầu tư các dự án du lịch sinh thái, ẩm thực Thạch Tiền, Lam Thành và các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu đô thị tại các xã, thị trấn. Để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, cần phát huy hiệu quả 5 làng nghề đã được công nhận, xây dựng thương hiệu các sản phẩm làng nghề như rượu, kẹo lạc, bánh đa, ngoài ra phấn đấu có thêm 1 số làng nghề mới như cơ khí, gò hàn, mộc cao cấp. Lấy quy hoạch phát triển không gian đô thị Thành phố Vinh về phía Tây để làm định hướng phát triển dịch vụ; đồng thời phát triển dịch vụ trên cơ sở hoàn chỉnh mạng lưới chợ nông thôn, các trung tâm thương mại thị trấn, thị tứ và dịch vụ dọc các trục đường chính, cũng như phục vụ cho dự án VSIP6. Ngoài ra khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch gắn với các di tích văn hoá, lịch sử, tâm linh và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện. 
 
Bên cạnh đó, tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Huyện sẽ chỉ đạo các xã rà soát, bổ sung và quản lý tốt quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, tăng cường thu hút các nguồn lực từ hình thức xã hội hóa, và phát huy nội lực huy động sức dân, tăng cường xúc tiến đầu tư và khai thác quỹ đất, lồng nghép các nguồn vốn, ưu tiên nguồn lực cho các xã điểm và các xã khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, quan tâm triển khai các mô hình sản xuất và các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo quy hoạch nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 17/22 xã (77%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng nhanh giá trị sản xuất, cần hình thành các cánh đồng mẫu lớn sản xuất hàng hóa tập trung. Gắn việc dồn điền đổi thửa với chỉnh trang hệ thống giao thông, thủy lợi, đồng thời chủ động chỉnh lý bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ cho nông dân sau khi thực hiện chuyển đổi. Tiếp tục rà soát ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường hợp tác “4 nhà” trong việc ứng dụng KH-CN, cung cấp các yếu tố đầu vào và bao tiêu đầu ra.
 
Cùng đó đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khung thời vụ, kỹ thuật sản xuất, thâm canh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình, cánh đồng mẫu lớn, bao tiêu sản phẩm. Lựa chọn thu hút các dự án đầu tư phù hợp với tiềm năng lợi thế của huyện, ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ, ứng dụng công nghệ mới. 
 
Nhằm tạo sự phát triển đồng bộ và đảm bảo an sinh xã hội, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Tăng cường giải quyết việc làm, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là thị trường có tính ổn định, thu nhập cao, ưu tiên đào tạo tay nghề cho các đối tượng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các chương trình dự án.  Có cơ chế thu hút các dự án đào tạo nghề, các nguồn vốn tín dụng an sinh xã hội đáp ứng nhu cầu vốn cho người nghèo, các đối tượng chính sách và học sinh, sinh viên để có điều kiện học tập và nâng cao trình độ. Để có được thành quả toàn diện cần nhất vẫn là đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở. 
 
Nhiệm kỳ tới, xác định vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với chí khí và truyền thống cách mạng trên quê hương Xô viết anh hùng, quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, tin tưởng rằng với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, cộng sự, chủ động, đổi mới và sáng tạo”, huyện sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII để đưa Hưng Nguyên phát triển lên tầm cao mới.
 
Ngô Phú Hàn
(Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện)