#phân hữu cơ

6 kết quả

Văn Trường

Làm thế nào để 'cứu' vùng sản xuất cam Vinh

(Baonghean.vn) - Trước thực trạng hiện nay có nhiều diện tích cam Vinh của Nghệ An đang bị thoái hóa, nhiễm bệnh, lụi tàn, chất lượng và năng suất thấp, vấn đề đặt ra hiện nay là cần có giải pháp hữu hiệu để “cứu” vùng cam.