Phạt 20 triệu đồng khi sang, chiết chất nguy hiểm về cháy nổ không phép

Theo Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2012, hành vi sản xuất, kinh doanh, sang, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép theo quy định bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Cũng theo quy định, hành vi sang, chiết, nạp chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ không đúng nơi quy định hoặc sang, chiết, nạp sang các thiết bị chứa không đúng chủng loại, không phù hợp cũng sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.


Theo Suckhoe & Doisong - MD