Phát động cuộc thi viết với chủ đề hội nhập quốc tế

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Cục Báo chí đã tiến hành lễ phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí viết với chủ đề “Việt Nam – Quá trình hội nhập quốc tế.”  

Cục Báo chí tiến hành lễ phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí viết. (Ảnh: Tiến Đạt/Vietnam+)


Cuộc thi được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu đúng thực chất các sự kiện hội nhập quốc tế và tính cấp bách của việc đẩy mạnh chuẩn bị trong nước cho hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó cuộc thi cũng giúp nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế với cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và đặc biệt là các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về các giá trị, lợi ích của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân khi hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, đảm bảo các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực.

Phát biểu trong buổi lễ Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của cuộc thi cũng như ý nghĩa của việc các cá nhân, tổ chức tích cực gửi tác phẩm tham dự, ông cho biết: "Tôi đề nghị chúng ta hãy chung tay vì một 'Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc tế' hãy viết những tác phẩm báo chí chất lượng tuyên truyền góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới, đặc biệt quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với mọi người dân và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.”

Đối tượng tham gia dự thi là tất cả các công dân Việt Nam, tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có tác phẩm báo chí (sau đây gọi chung là tác giả) phù hợp với nội dung nêu trên đều có thể gửi tác phẩm tham dự giải. Tuy nhiên, thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không tham gia dự giải.

Mỗi tác giả có thể gửi dự thi tối đa 5 tác phẩm. Các tác phẩm đã được đăng tải, phát hành theo loại hình báo in, báo điện tử từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2016. Tác phẩm viết về các lĩnh vực hội nhập quốc tế của Việt Nam (kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa-xã hội, dân tộc, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ…), chưa tham dự trong các cuộc thi báo chí khác. 

Tác phẩm có nội dung đúng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; bám sát thực tiễn, thông tin chính xác, có tính tìm tòi, phát hiện; có nội dung tuyên truyền, thuyết phục, dễ hiểu, dễ tiếp cận và đối tượng, phạm vi ảnh hưởng sâu rộng… 

Ban Tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 15/10 đến hết ngày 31/12. Thời gian công bố, trao giải dự kiến vào tháng 3/2017./.

Theo Vietnamplus