Phát động phong trào thi đua mang tính đột phá, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển

(Baonghean) - Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tại Đại hội Thi đua yêu nước.
Đồng chí Nguyễn Thị Doan
...Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 đang diễn ra ở tất cả các địa phương, các bộ, ban, ngành trong toàn quốc hiện nay, là một sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để chúng ta kiểm điểm về sự hưởng ứng 
lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã trải qua 67 năm, tổng kết và đánh giá sự vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Người vào thực hiện nhiệm vụ đề ra cũng như tôn vinh các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào. Nghệ An của chúng ta nằm trong không khí đó... 5 năm qua, phát huy truyền thống quê hương Xô viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ vừa qua. 
 
Nét nổi bật trong công tác thi đua ở Nghệ An là các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu ngày càng quan tâm hơn đến công tác thi đua, khen thưởng...; mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều có phát động tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ. Vì vậy, hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới; văn hóa - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có bước tiến đáng kể đã mang lại cho Nghệ An nhiều đột phá quan trọng. Nội dung thi đua đa dạng, phong phú được thực hiện ở tất cả các cấp, các ngành. Tôi đánh giá cao kết quả phong trào thi đua, xóa đói, giảm nghèo trong phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực công, nông, lâm, ngư nghiệp, trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo... và đặc biệt là phong trào thi đua "chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động được sự nhiệt tình, tự giác và sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tham gia, kể cả vật chất và tinh thần...
Thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh) đón em Cao Ngọc Thái đoạt HCV quốc tế môn Vật lý. Ảnh: Hữu Quân
Các phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới và cũng là điểm sáng trong phong trào thi đua của tỉnh, cho thấy Nghệ An đã thấy rõ vai trò của sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, nâng cao dân trí nên đã thực sự đầu tư cho lĩnh vực này, từ quy mô đến cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ  thầy và trò... Phong trào thi đua thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phòng chống ma túy, đấu tranh trấn áp tội phạm cũng là điểm sáng trong phong trào thi đua của cả tỉnh... Các chiến sỹ công an, bộ đội biên phòng Nghệ An đã hết sức dũng cảm, lập nhiều thành tích xuất sắc, nêu gương sáng trong phong trào thi đua bảo vệ Tổ quốc được nhân dân tin yêu. 
 
 Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, y tế, thể dục thể thao, khối nội chính, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xây dựng Đảng, chính quyền... đều được duy trì và có sự đổi mới thực sự trong nội dung và phương thức thực hiện, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu  cho ý chí vượt khó dũng cảm vươn lên và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của  người con xứ Nghệ. Công tác tuyên truyền, tôn vinh các điển hình tiên tiến, biểu dương người tốt, việc tốt với nhiều hình thức sinh động, phong phú đã tạo được khi thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh. Các  điển hình tiên tiến được lựa chọn về dự Đại hội hôm nay là những tấm gương tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh của Nghệ An trong suốt 5 năm qua. Họ đã tô thắm thêm truyền thống yêu nước, thương nòi của nhân dân Nghệ An... 
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng trong 5 năm qua. Tấm Huân chương Độc lập hạng Nhất mà tỉnh được nhận hôm nay là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi cũng xin biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sỹ thi đua toàn quốc và được nhận các phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An trao tặng...
 
Nghệ An có những ưu thế trong cạnh tranh để phát triển kinh tế - xã hội, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tôi xin nhấn mạnh một số điểm để tỉnh lưu ý khi triển khai công tác thi đua - khen thưởng thời gian tới nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra:
 
Một, cần làm cho nhân dân tỉnh Nghệ An, trước hết là cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về thi đua yêu nước. Các phương tiện thông tin đại chúng cần tuyên truyền mạnh hơn nữa về tấm gương của Bác trong thực hiện các phong trào thi đua. Bác Hồ kính yêu của chúng ta không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua ái quốc suốt  từ năm 1948, mà Bác còn là người tham gia thi đua xuất sắc nhất, đã huy động được sức mạnh toàn dân tộc...
 
Hai, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cần nhanh chóng khắc phục, rút kinh nghiệm những bài học trong 5 năm qua về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng để trong năm năm tới thi đua thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển, không để thi đua mang tính hình thức, vì như vậy sẽ triệt tiêu động lực của thi đua; người tham gia thi đua phải tham gia phong trào một cách thực chất. Muốn vậy, các phong trào  cần có mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, tổ chức thi đua phải linh hoạt, bộ máy thi đua phải chuyên nghiệp.
 
Ba, cần chú trọng khen người trực tiếp lao động sản xuất, khen các tập thể nhỏ nhiều hơn nữa để tạo niềm tin, tạo không khí thi đua trong nhân dân, cần gắn lợi ích trực tiếp của người lao động với phong trào... Công tác theo dõi thi đua phải chặt chẽ, sát sao với công việc hàng ngày của đơn vị, cá nhân, các lĩnh vực để phát hiện chính xác các điển hình tiên tiến để suy tôn. Có như vậy thì mọi người mới trân trọng kết quả thi đua, mới thấy sự công bằng trong cách đánh giá, mới tạo được động lực trong lao động, sản xuất và phát huy sáng kiến... vì thi đua chính là nhằm vào con người. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng chính là chúng ta đã làm tốt công tác quản lý công việc, quản lý con người, vì thi đua là một trong những nội dung quan trọng để quản lý nhà nước. Bác Hồ đã dạy công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Nếu quản lý công việc hàng ngày tốt chính là làm công tác thi đua tốt...
 
Bốn, cần phát động phong trào thi đua mang tính đột phá, nhằm vào các lĩnh vực còn khó khăn. Tôi theo dõi mục tiêu phát triển 5 năm tới của tỉnh Nghệ An thấy nhiều mục tiêu, chỉ tiêu khó, cần có sự tập trung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Nghệ An mới có thể làm được. Đó là, làm thế nào để tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững  đảm  bảo thu nhập bình quân đầu người tăng 2,5 lần so với hiện nay và đến năm 2020,  50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới... 
 
Năm, cần thực hiện đúng tinh thần Nghị định số 65/2014/NĐ - CP ngày 1/7/2014 của Chính phủ, trong đó quy định rõ về kiện toàn tổ chức bộ máy thi đua khen thưởng...
 
Sáu, cần chú ý, nuôi dưỡng các phong trào thi đua bằng cách làm tốt hơn việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay để chính họ thấy tự hào về đóng góp của mình và mô hình đó đã được nhân rộng. Đồng thời, tạo điều kiện cho họ về mọi mặt để họ tiếp tục phát huy thành tích, đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới...
 
Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, với  truyền thống anh hùng quê hương Xô viết, với tinh thần lao động cần cù, vượt khó, sáng tạo, đổi mới và ý chí quyết tâm vươn lên, nhất định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa phong trào thi đua lên một tầm cao mới, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển...
 
____________
(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt