Phát hiện 10 đạo sắc phong tại xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc

(Baonghean) - Vừa qua, trong chuyến thực tế tại xã Nghi Công Nam (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Phòng VHTT huyện Nghi Lộc đã phát hiện 10 đạo sắc phong quý được lưu giữ tại Đền thờ Cao Sơn Đệ Nhất, làng Truyền Thôn, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc. Sắc phong có niên đại sớm nhất là niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783) cách đây vừa tròn 230 năm, muộn nhất là sắc phong niên hiệu Khải Định năm thứ hai (1917).

10 sắc phong này trải qua 7 niên hiệu vua khác nhau, gồm Cảnh Hưng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định. Tất cả các sắc phong này đều được bảo vệ nguyên vẹn, nội dung rõ ràng, hoa văn trên giấy sắc rất đẹp. Nội dung các đạo sắc này là phong thần cho  thần Cao Sơn Cao Các và các vị thành hoàng của làng Truyền Thôn, xã Hải Đô, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Đây là những văn tự có giá trị về lịch sử và văn hóa cần được tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu.


Đình Dương (Phòng VHTT huyện Nghi Lộc)