Phát hiện nhiều sai phạm tại Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Tâm thần Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Mắt Nghệ An không nộp đầy đủ vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi mà tọa chi tại đơn vị số tiền hơn 6,4 tỷ đồng tiền viện phí thu trực tiếp từ người bệnh. Số tiền này tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An là hơn 2,1 tỷ đồng.  

Theo nguồn tin của Báo Nghệ An, trong những năm qua, công tác quản lý tài chính, phí, lệ phí, các khoản thu, chi khác và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Bệnh viện Mắt Nghệ An có nhiều sai phạm.

Năm 2014, tổng thu viện phí của Bệnh viện Mắt là hơn 30,4 tỷ đồng, trong đó thu từ bảo hiểm chi trả là hơn 22,6 tỷ đồng, thu trực tiếp từ bệnh nhân hơn 7,7 tỷ đồng. Số tiền viện phí thu trực tiếp từ người bệnh, bệnh viện chưa nộp đầy đủ vào Kho bạc Nhà nước để thực hiện viện kiểm soát chi mà còn tọa chi tại đơn vị tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng; Biên lai thu tiền phí, lệ phí không ghi đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện.

Ngoài ra, Bệnh viện Mắt Nghệ An còn hạch toán nguồn thu bán sổ khám chữa bệnh vào nguồn thu phí, lệ phí; sử dụng phiếu thu do bệnh viện tự in để thu các khoản bán thuốc cho người bệnh (không sử dụng hóa đơn theo quy định). Bệnh viện kê khai thuế còn thiếu đối với một số dịch vụ như trông giữ xe và các dịch vụ khác số tiền gần 10 triệu đồng.

Còn tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, bệnh viện đã không nộp đầy đủ vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi mà tọa chi tại đơn vị số tiền hơn 2,1 tỷ đồng tiền viện phí thu trực tiếp từ người bệnh

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An không nộp đầy đủ vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi mà tọa chi tại đơn vị số tiền hơn 2,1 tỷ đồng tiền viện phí thu trực tiếp từ người bệnh.

Cụ thể, trong 3 năm 2012-2013-2014, tổng thu viện phí của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An là hơn 19,7 tỷ đồng, trong đó thu từ bảo hiểm chi trả là hơn 14 tỷ đồng, thu trực tiếp từ bệnh nhân là hơn 5,6 tỷ đồng.

Trong đó tiền viện phí thu trực tiếp từ người bệnh, bệnh viện không nộp đầy đủ vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi mà tọa chi tại đơn vị số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; Một số khoản thu thuộc nguồn viện phí nhưng bệnh viện hạch toán vào nguồn thu khác với số tiền gần 925 triệu đồng (như điện não đồ, khám giám định y khoa, một số loại xét nghiệm khác) là không phù hợp với quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Bệnh viện Tâm thần thu viện phí đối với dịch vụ điện não đồ với mức thu cao hơn mức giá quy định tại Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND ngày 3/10/2012 của UBND tỉnh Nghệ An. Tổng số tiền chênh lệch đã thu cao hơn mức giá quy định của UBND tỉnh là hơn 10,6 triệu đồng. 

Bệnh viện kê khai nộp thiếu đối với các dịch vụ như trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp hơn 7 triệu đồng; số tiền còn nộp thiếu đối với thuế giá trị gia tăng phần cho thuê ki ốt kinh doanh tổng hợp từ năm 2012-2014 là hơn 23 triệu đồng.

Năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp và mở rộng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An với tổng mức đầu tư hơn 43,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác giám sát thi công còn thiếu chặt chẽ, một số hạng mục không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với thiết kế được duyệt nhưng vẫn được nghiệm thu thanh toán. 

Kiểm tra 2 gói thầu xây lắp với giá trị được kiểm tra hơn 36,5 tỷ đồng cho thấy giá trị phê duyệt quyết toán cao hơn so với thực tế thi công hơn 346 triệu đồng.

Nguyên Hưng