Phát huy dân chủ, trí tuệ trong Đảng

(Baonghean) - Đến thời điểm này (30/3), đã có 60/96 đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn đại hội điểm đã tổ chức đại hội thành công.

Qua theo dõi, nắm bắt về tiến độ cũng như chất lượng, cho thấy các đại hội điểm tiến hành nghiêm túc, thực sự phát huy rộng rãi tinh thần dân chủ trong Đảng, nêu cao trách nhiệm của đại biểu đóng góp vào báo cáo chính trị, đặc biệt về mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới và lựa chọn chính xác những đồng chí ưu tú bầu vào cấp ủy mới có đầy đủ phẩm chất, năng lực. Tuy nhiên, vẫn còn có những hạn chế, tồn tại mà các đảng bộ cấp trên cơ sở rút kinh nghiệm để tới đây chỉ đạo triển khai đại hội cơ sở đại trà thành công.

Đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo

Thực hiện Chỉ thị 36/CT-TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 26/HD-BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về nhân sự công tác cấp ủy đại hội Đảng các cấp; Thông tri số 11/TTr-TU và Kế hoạch 159/KH-TU, ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội Đảng các cấp, các đảng bộ huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc đã chọn 96/1.616 đảng bộ, chi bộ cơ sở làm điểm chỉ đạo đại hội. Trong đó có 13/96 đảng bộ, chi bộ cơ sở thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Các cơ sở được chọn đại hội điểm cơ bản là những đảng bộ, chi bộ nhiều năm liền được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đơn vị có nhiều thành tích trên các lĩnh vực, nội bộ đoàn kết thống nhất; kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Bên cạnh đó, một số đảng bộ có nhiều khó khăn như Đảng bộ xã Thanh An (Thành Chương), Tân Sơn (Quỳnh Lưu); Nga My (Tương Dương)… cũng được chọn làm điểm đại hội.

Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội Đảng bộ xã Thanh An (Thanh Chương). Ảnh: M.H
Bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội Đảng bộ xã Thanh An (Thanh Chương). Ảnh: M.H

Theo dõi một số đại hội điểm ở các Đảng bộ xã Thanh Tiên, Thanh An (Thanh Chương), Đảng bộ phường Hưng Lộc (Thành phố Vinh); chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Đảng bộ Vietcombank Vinh... chúng tôi nhận thấy, các đơn vị đã thực hiện đầy đủ 4 nội dung chính theo yêu cầu tại đại hội, gồm báo cáo chính trị; bầu nhân sự ban chấp hành và BTV, bí thư, phó bí thư khóa mới (đối với các đơn vị được tổ chức bầu trực tiếp); góp ý vào văn kiện báo cáo chính trị cấp trên; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Tại Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, các ý kiến thảo luận báo cáo chính trị trình tại đại hội khá sôi nổi. Bên cạnh làm rõ thêm những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, các đại biểu tập trung nhiều hơn vào các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, sát sườn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của MTTQ để chi bộ tập trung lãnh đạo đạt được trong nhiệm kỳ mới.

Trước thực tế lâu nay có nhiều doanh nghiệp tại các lễ phát động ủng hộ người nghèo hay các chương trình an sinh xã hội khác do tỉnh tổ chức có đăng ký ủng hộ nhưng sau đó không chuyển tiền. Vì vậy, theo ý kiến tham luận tại đại hội, chi bộ cần có biện pháp, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đi vào thực chất, tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ thực hiện một cách nghiêm túc. Có ý kiến cho rằng, trước yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao, nhất là để thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của cơ quan MTTQ, đòi hỏi cán bộ cần phải nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đó là một đòi hỏi buộc chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nỗ lực để nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ...

Về công tác bầu cử ở các đơn vị cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Công tác nhân sự do ban chấp hành khóa cũ chuẩn bị đưa ra trình đại hội xin ý kiến khá kỹ lưỡng, tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, tạo sự đồng thuận cao của đại hội. Theo tổng hợp từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 29/3, toàn tỉnh đã có 60/96 tổ chức cơ sở đảng tiến hành thành công đại hội, trong đó có 34 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 7 tổ chức đảng loại hình cơ quan; 6 tổ chức đảng loại hình lực lượng vũ trang; 4 tổ chức đảng loại hình sự nghiệp và 1 tổ chức đảng loại hình doanh nghiệp... Tổng số danh sách bầu cử tại các đơn vị đã tiến hành đại hội là 387 người, trong đó có 385 người trong danh sách do ban chấp hành khóa cũ chuẩn bị, có 2 người được đề cử trực tiếp tại đại hội. Về trình tự bầu ban chấp hành và ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đối với các đơn vị thực hiện bầu trực tiếp tại đại hội được chú trọng, tạo không khí dân chủ, phát huy được trí tuệ của đại hội, mở rộng quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu (đảng viên) trong việc lựa chọn nhân sự không chỉ vào ban chấp hành mà còn lựa chọn nhân sự của ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở do đại hội trực tiếp bầu. 

Xã Thanh Tiên (Thanh Chương) là đơn vị được đánh giá khá thành công trên nhiều phương diện tổ chức đại hội đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Loan, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Trong quá trình chỉ đạo, công tác tuyên tuyền được quan tâm đẩy mạnh, tạo tinh thần và khí thế thi đua trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân. Công tác chỉ đạo chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí phụ trách từng khâu, từng mảng. Trong quá trình chỉ đạo phải xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao từ trong ban thường vụ, ban chấp hành về xây dựng báo cáo chính trị cũng như chuẩn bị nhân sự cho đại hội; quá trình chuẩn bị nhân sự có những định hướng rõ ràng, công khai dân chủ ở từng vị trí cụ thể, đảm bảo đúng năng lực, sở trường của từng vị trí tương ứng với từng cá nhân dự kiến được bố trí phụ trách.

Ban thường vụ, ban chấp hành khóa cũ cũng đặc biệt quan tâm giải quyết, làm rõ các vấn đề nhân dân kiến nghị, bức xúc; các ý kiến mà đảng viên phản ánh ngay trước đại hội, trên tinh thần thẳng thắn, những tồn tại được các đồng chí trong BCH nhận trách nhiệm để giải quyết sau đại hội, tạo niềm tin và đồng thuận trong toàn Đảng và các tầng lớp nhân dân”. Còn tại huyện Quế Phong, đến 19/3, có 2 đảng bộ xã và 1 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội và phấn đấu trong tháng 4 năm 2015, hoàn thành đại hội tại 47 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trao đổi tại hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức ngày 27/3 vừa qua, đồng chí Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quế Phong chia sẻ kinh nghiệm: “Xác định công tác chuẩn bị hết sức quan trọng, do đó, huyện đã xây dựng lộ trình, nắm, bám cơ sở gắn với công tác tập huấn; tập duyệt cách thức điều hành cho đoàn chủ tịch. Trong bầu cử, cũng do huyện đã làm tốt công tác nhân sự nên đảm bảo chất lượng, đúng định hướng và đa số các đồng chí được bầu với số phiếu 90 - 95%”. 

Biểu quyết tán thành
Biểu quyết tán thành

Những bài học kinh nghiệm

Nhìn chung, việc chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp ủy cấp trên chỉ đạo sát và các cơ sở triển khai đúng tinh thần và quy định. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn nhìn nhận, tại các đại hội điểm vẫn đang còn bộc lộ nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm. Trước hết, công tác nhân sự cấp ủy khóa mới ở một số đơn vị còn lúng túng, bị động, vì vậy việc tổ chức đại hội điểm muộn so với kế hoạch chung của tỉnh như tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động diễn ra tại đại hội làm giảm tính nghiêm túc của đại hội như báo cáo chính trị trình đại hội có đơn vị không ký tên đóng dấu; nghi thức chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca chủ yếu sử dụng băng nhạc thay lời hát; trang phục của đại biểu tại đại hội chưa theo nội quy của đại hội.

Quá trình điều hành đại hội ở một đơn vị còn thiếu nhuần nhuyễn, lúng túng. Một số đơn vị còn xảy ra sai sót như bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, bầu ban kiểm phiếu chưa đúng theo hướng dẫn; có nơi xin đại hội biểu quyết danh sách nhân sự cấp ủy khóa mới do ban chấp hành khóa cũ chuẩn bị trước phần ứng cử, đề cử tại đại hội; có nơi bầu bí thư và phó bí thư, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên chính thức và đại biểu dự khuyết cùng một lần; có nơi còn tổ chức bầu ủy ban kiểm tra đảng ủy tại đại hội... Quá trình điều hành đại hội ở một số đơn vị không cân đối giữa các phần được tiến hành tại đại hội và chưa bám sát được chương trình, dẫn đến có nội dung tiến hành quá nhiều thời gian, có tình trạng, việc đóng góp ý kiến vào văn kiện báo cáo chính trị cấp trên không được tiến hành trong phiên đại hội chính thức. 

Đối với xã Thanh An (Thanh Chương), quá trình theo dõi đại hội có 6 tham luận tại đại hội chủ yếu sa vào báo cáo thành tích thời gian qua mà chưa quan tâm thảo luận, góp ý xây dựng vào phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới; đặc biệt chưa gợi mở được các giải pháp cho ban chấp hành khóa mới một cách tích cực, hiệu quả. Tình trạng này diễn ra ở các đại hội điểm, nội dung tham luận còn dài dòng, lý luận chung chung không cụ thể, chủ yếu phản ánh thành tích, chưa tập trung cao cho phần phương hướng nhiệm kỳ tới, nhất là về xây dựng Đảng. Đồng chí Lang Văn Xuân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Châu cho biết: “Một số tham luận trong đại hội chỉ nói về thành tích của đơn vị, chỉ đề cập đến các mục tiêu, chỉ tiêu hay nhiệm vụ, giải pháp mà văn kiện đại hội đã trình bày. Vì vậy, cần phải rút kinh nghiệm để các tham luận tại các đại hội đại trà cấp cơ sở thực sự chất lượng, đi vào trọng tâm nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng”.

Quá trình theo dõi một số đại hội điểm, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quốc Khánh, cho rằng, công tác chỉ đạo của cấp ủy cấp trên cũng như kiểm tra, giám sát trực tiếp ở một số đơn vị còn hạn chế. Có nơi như huyện Thanh Chương duyệt lịch đại hội 2 đảng bộ xã trong cùng một thời điểm nên phân tán sự chỉ đạo. Một số ban thường vụ sau khi duyệt đại hội cho cơ sở không có thông báo những nội dung đã được duyệt cho cấp ủy cơ sở bằng văn bản (bao gồm những nội dung được góp ý, bổ sung cho cơ sở) để làm căn cứ cho cơ sở thực hiện. Mặt khác, thiếu kiểm tra, đôn đốc dẫn đến việc tiếp thu những nội dung góp vào nội dung văn kiện, chương trình đại hội hạn chế, thậm chí có nơi không tiếp thu, chỉnh sửa trước khi trình đại hội.

Công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng và chuẩn bị nhân sự cũng như chỉ đạo bầu cử cấp ủy khóa mới chưa sâu sát nên có nơi bầu không đúng định hướng. Chính vì vậy, việc tổ chức chỉ đạo đại hội điểm là nhằm để các đơn vị chưa đại hội có thể rút kinh nghiệm… Theo đó, cấp ủy cấp trên cơ sở cần tăng cường chỉ đạo, bám sát cơ sở để hướng dẫn, đôn đốc nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề trước, trong và sau đai hội. Đồng thời cần nâng cao công tác điều hành đại hội cho cơ sở, đảm bảo điều hành khoa học, chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị, tránh mỗi nơi làm mỗi kiểu... 

Đại hội Đảng các cấp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xác định phương hướng, mục tiêu phát triển cho cả nhiệm kỳ 5 năm (2015 – 2020). Vì vậy, đại hội cơ sở nói riêng và đại hội các cấp nói chung diễn ra trong thời gian tới cần chú trọng điều hành một cách khoa học, hiệu quả việc thảo luận dự thảo văn kiện đại hội, tham gia ý kiến về mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, để đảm bảo đưa địa phương, đơn vị phát triển cao hơn.

Mai Hoa - Nhật Lệ

Tin mới

Những nông dân của đội tuồng làng Kẻ Gám (Yên Thành) được nhận Giải thưởng Đào Tấn

Những nông dân của đội tuồng làng Kẻ Gám (Yên Thành) được nhận Giải thưởng Đào Tấn

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Đào Tấn 2022, tôn vinh 15 tập thể, cá nhân đã có những tác phẩm đóng góp tích cực cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/5

(Baonghean.vn) - Đề nghị công nhận thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I; Xử phạt 660 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm; Hơn 1.900 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu... là những thông tin nổi bật trong ngày 29/5.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới

(Baonghean.vn) - Ngày 29/5, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW, ngày 09/4/2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới.
Chậm tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Hưng Nguyên: Có phải vì vướng mặt bằng?

Chậm tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Hưng Nguyên: Có phải vì vướng mặt bằng?

(Baonghean.vn) - Gần đây, Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng - đơn vị tham gia thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông phản ánh, đoạn qua huyện Hưng Nguyên gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng tiến độ thi công của nhà đầu tư.
Truy tìm nam sinh mất tích đã 5 ngày

Truy tìm nam sinh mất tích đã 5 ngày

(Baonghean.vn) - Một nam sinh tại huyện Yên Thành bị mất tích. Mặc dù, địa phương đã huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng đến thời điểm này, đã 5 ngày trôi qua, vẫn chưa có kết quả.
Trả lời kiến nghị cử tri Nam Đàn về việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

Trả lời kiến nghị cử tri Nam Đàn về việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn phản ánh việc cắm mốc chỉ giới giữa rừng đặc dụng với rừng phòng hộ, rừng sản xuất còn chồng chéo, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra việc tổ chức cắm mốc và thông báo để người dân biết và thực hiện.
Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An thực hiện giám sát tại bếp ăn tập thể trường học trong tỉnh. Ảnh Thành Chung

Xử phạt 660 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(Baonghean.vn) - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023, các đoàn công tác liên ngành, chuyên ngành đã thực hiện kiểm tra 6.337 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 781 triệu đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh: Cố gắng tìm ra dư địa phát triển trong tình hình khó khăn chung

Chủ tịch UBND tỉnh: Cố gắng tìm ra dư địa phát triển trong tình hình khó khăn chung

(Baonghean.vn) - Đứng trước những khó khăn, thách thức tác động lớn đến mục tiêu tăng trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, cản trở, ách tắc để tìm ra các dư địa, thúc đẩy phát triển.