Phát huy giá trị bảo tồn, bảo tàng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 15/10, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án nghiên cứu sưu tầm, phục chế, bảo quản tài liệu hiện vật của Bảo tàng Nghệ An.

Lãnh đạo Bảo tàng Nghệ An đã trình bày mục đích, sự cần thiết để ban hành đề án: Từ khi thành lập đến nay bảo tàng Nghệ An luôn quan tâm chú trọng công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế tài liệu, hiện vật và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Hoạt động đó góp phần xây dựng và bổ sung các bộ sưu tập hiện vật, tư liệu để qua đó nâng tầm và lưu giữ những giá trị về lịch sử, văn hóa của tỉnh nhà, đồng thời giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ và phục vụ khách du lịch.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh chủ trì buổi làm việc.

Tuy nhiên thời gian qua công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, kiểm kê, phục chế tài liệu, hiện vật của Bảo tàng còn nhiều khó khăn, bất cập như: cơ sở vật chất để bảo quản tài liệu, hiện vật thiếu và xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hiện vật có giá trị đang đứng trước nguy cơ mai một… Đội ngũ làm công tác bảo tàng chưa nắm bắt kịp thời với công nghệ mới. Số lượng hiện vật cần tu sửa, phục chế ở bảo tàng, ở trong dân gian vô cùng lớn…

Ông Nguyễn Đức Kiếm - Quyền Giám đốc Bảo tàng Nghệ An trình bày mục đích, ý nghĩa về sự cấp thiết phải thành lập đề án.
Bảo tàng Nghệ An đã xuống cấp trầm trọng.
Bà Hoàng Thị Quỳnh Anh - Phó giám đốc Sở VHTT & DL mong muốn tỉnh cần quan tâm đầu tư kinh phí phục vụ sưu tầm, bảo quản hiện vật để Bảo tàng Nghệ An xứng đáng hơn với vai trò là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước và là điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch.
Đại diện Sở Tài chính cho rằng tổng mức kinh phí để thực hiện đề án quá lớn (trên 38 tỷ đồng) vượt quá khả năng cân đối của ngân sách.
Ông Nguyễn Hữu Mão - Phó giám đốc Sở KH & ĐT cho rằng đây là dự án cấp thiết cần triển khai. Tuy nhiên tổng dự toán cần rút lại cho phù hợp với ngân sách tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
 
Với mục đích để bảo tàng trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhân dân và du khách, việc xây dựng, ban hành đề án nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và phục chế tài liệu, hiện vật của Bảo tàng Nghệ An là việc làm cần thiết nhằm tạo cơ sở quan trọng cho việc bảo tồn, phát huy những giá trị vô giá của Bảo tàng.
 
Sau khi nghe những ý kiến của đại diện các sở ngành, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh kết luận: Giao Sở VHTT và DL chỉnh sửa đề án cho phù hợp với thời gian, trong đó cần cụ thể phân định các hiện vật, kinh phí để sưu tầm. Đề án cần phân kỳ để đầu tư trước mắt là 5 năm và hoàn thiện để trình UBND tỉnh trước ngày 20/10/2015.

Thanh Thủy