Phát huy lợi thế vùng ven đô, phấn đấu trở thành huyện khá

(Baonghean) - Đồng chí Phan Sỹ Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc trao đổi với nông dân xóm 13, xã Nghi Long về hiệu quả trồng dưa hấu. Ảnh: Sỹ Minh
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, nhân dân huyện Nghi Lộc đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015?
 
Đồng chí Phan Sỹ Dương: Nhiệm kỳ 2010-2015, trong điều kiện còn gặp một số khó khăn, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ huyện, sự đồng thuận của hệ thống chính trị, nỗ lực của toàn thể nhân dân nên Nghi Lộc đã đạt được một số thành tựu trên tất cả các mặt. Đó là:
 
1. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm đạt 9,25%. Tổng giá trị sản xuất năm 2015 (giá SS 2010) ước đạt 7.395 tỷ đồng. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2015 là 28,1 triệu đồng, tăng 2,13 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Ngành nông - lâm – thủy sản đạt 23,1%, giảm 6,7%; ngành công nghiệp xây dựng đạt 45%, tăng 3,5%; thương mại - dịch vụ đạt 31,9%, tăng 3,2% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng đầu tư toàn xã hội năm 2015 ước đạt 3.675 tỷ đồng, cả giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt 14.625 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu đại hội đề ra).
 
2. Sản xuất  nông - lâm - thủy sản phát triển khá. Cơ cấu cây trồng mùa vụ chuyển đổi có hiệu quả theo hướng tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt được áp dụng trong sản xuất. Trong nhiệm kỳ, đã xây dựng được 85 mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, nhiều mô hình có giá trị thu nhập bình quân hàng năm trên 200 triệu đồng/ha. Chăn nuôi phát triển ổn định. Tỷ trọng chăn nuôi trong nội ngành nông nghiệp chiếm 45%. 
 
3. Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng nhanh, kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư nên nhiều dự án đầu tư vào địa bàn hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả như: Nhà máy nhựa Tiền Phong, điện tử BSE, tôn Hoa Sen, Trung tâm công nghiệp thực phẩm Masan miền Bắc. 
Toàn cảnh Thị trấn Quán Hành nhìn từ trên cao. Ảnh: Sỹ Minh
4. Thực hiện tốt các giải pháp huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản cả nhiệm kỳ đạt trên 1.600 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu đại hội đề ra). Đầu tư xây dựng hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
 
5. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến năm 2015, bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 16,1 tiêu chí, tăng 10 tiêu chí so với năm 2010. Năm 2014 đã có 2 xã Nghi Xuân và Nghi Thái được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đang phấn đấu xây dựng để được công nhận trong năm 2015. 
 
 6. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Giáo dục - đào tạo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân, có sự chuyển biến cả về quy mô và chất lượng. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm và đạt được nhiều kết quả. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân từng bước được nâng lên. Lao động, việc làm và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo, năm 2014 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 5,65%, dự kiến năm 2015 giảm còn 2,55% (Nghị quyết đại hội 8,0%). 
 
8. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện; thực hiện tốt chính cách hậu phương quân đội, hoàn thành chỉ tiêu giao quân, quản lý tốt lực lượng dự bị động viên. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
 
9. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả tốt. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, hệ thống chính trị vùng giáo được tăng cường; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. 
 
Phóng viên: Những hạn chế, yếu kém mà Đảng bộ Nghi Lộc cần khắc phục là gì thưa đồng chí?
 
Đồng chí Phan Sỹ Dương: Những hạn chế, yếu kém được Đảng bộ Nghi Lộc chỉ rõ như sau:  
 
- Có 3/7 chỉ tiêu quan trọng chưa hoàn thành Nghị quyết Đại hội đề ra (tốc độ tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế: nông nghiệp, dịch vụ thương mại và bình quân thu nhập đầu người). 
 
- Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa chưa mạnh. 
 
- Kết cấu hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, một số xã còn khó khăn, hạn chế trong thu hút đầu tư. Thương mại, dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện, chưa hình thành được các trung tâm, cụm thương mại có quy mô.
 
- Tỷ lệ lao động thiếu việc làm còn nhiều, đặc biệt là các vùng thu hồi đất sản xuất nông nghiệp lớn; công tác đào tạo nghề, gắn với chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn hiệu quả còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của người lao động.
 
- Một số vấn đề về an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo còn tiềm ẩn phức tạp. Thực hiện quy chế dân chủ một số nơi chưa nghiêm túc; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo một số vụ việc chưa kịp thời, thiếu dứt điểm.
 
- Nội dung, phương thức hoạt động của khối dân vận, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở mặc dù được đổi mới nhưng vẫn còn chậm, chưa toàn diện. Chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trong vùng giáo còn thấp. Một số bức xúc của nhân dân chậm được nắm bắt và giải quyết kịp thời. 
 
Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Phan Sỹ Dương: Có 4 bài học kinh nghiệm đã được rút ra cần phải vận dụng vào thực tiễn như sau:
 
Thứ nhất, phải nắm vững các chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, đặc biệt là bám sát thực tiễn và cơ sở để xây dựng, ban hành các chương trình, các chỉ thị, nghị quyết, các cơ chế, chính sách phù hợp, sát đúng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
 
Thứ hai, chăm lo xây dựng cơ sở, trọng tâm là phát huy dân chủ rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong đảng bộ và toàn xã hội. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
 
Thứ ba, chủ động nắm bắt, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm huy động nguồn nội lực.
 
Thứ tư, làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì và người đứng đầu các cấp, các ngành. Chăm lo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.
 
Phóng viên: Thưa đồng chí! Để Nghi Lộc phát huy những tiềm năng lợi thế vị trí  vùng ven đô, nằm trong vùng khu kinh tế Đông Nam và KCN trọng điểm của tỉnh, để đẩy mạnh phát triển toàn diện, thực hiện được mục tiêu trở thành huyện phát triển khá nhất của tỉnh, vậy phương hướng, giải pháp giai đoạn tới như thế nào?
 
Đồng chí Phan Sỹ Dương: Nhiệm kỳ 2015 – 2020, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân huyện nhà tiếp tục tranh thủ nắm bắt tốt các cơ hội, phát huy các lợi thế, khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để phát triển theo mục tiêu và quan điểm cơ bản là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện trở thành địa phương có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2020 là một trong những huyện phát triển khá nhất của tỉnh. 
 
Để thực hiện được mục tiêu trên cần tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: 
 
1. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt quan tâm công tác chính trị tư tưởng, mở rộng dân chủ làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những thuận lợi, khó khăn và xu thế phát triển của địa phương trong những năm tới, tạo được thống nhất cao trong nhận thức và hành động.
 
2. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển. Thực hiện cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, làm cơ sở vững chắc cho việc triển khai các dự án đầu tư.
 
3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên nguồn lực đầu tư của nhà nước vào các công trình trọng điểm, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nông thôn và công tác giảm nghèo bền vững. Huy động có hiệu quả nguồn lực trong nhân dân đầu tư kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. 
 
4. Thu hút, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Triển khai thực hiện các chính sách của tỉnh và tiếp tục nghiên cứu, ban hành chính sách thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn, ưu tiên nhân lực lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học - kỹ thuật. Nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài địa bàn. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng ngang tầm với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
 
5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Tiếp cận và áp dụng sáng tạo các kỹ thuật công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, ưu tiên đầu tư cho việc khảo nghiệm, đưa các loại giống cây, con có năng suất cao, chất lượng tốt và tính thích nghi cao với điều kiện đất đai, thời tiết vào sản xuất. 
 
6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thông tin kịp thời các quy định, cơ chế chính sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
 
P.v (Thực hiện)
 
Những chỉ tiêu cơ bản Đảng bộ Nghi Lộc phấn đấu đến 2020 đạt và vượt:
1. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 12,5 – 13,5%/năm. Tổng giá trị sản xuất đạt 14.063 tỷ đồng. 
2. Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản 15%, Công nghiệp - xây dựng 49%, Dịch vụ - thương mại 36%;  
3. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt từ 68 - 70 triệu đồng/người;
4. Phấn đấu đạt huyện nông thôn mới; 
5. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể tiền sử dụng đất) đạt  170 tỷ đồng.
6. Tổng đầu tư toàn xã hội 25.578 tỷ đồng;
7. Tỷ lệ  hộ nghèo đến năm 2020 (theo tiêu chí hiện hành): 1,84%;
8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 70%.
9.  90% xã, thị trấn đạt cơ sở ATLC-SSCĐ vững mạnh toàn diện.
10.  Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ vững mạnh.