Phát huy tiềm năng, đưa Diễn Châu trở thành huyện phát triển tốp đầu của tỉnh

Baonghean.vn)- Sáng 19/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc.

Dự Đại hội có đồng chí Trần Hồng Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số huyện trong tỉnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

Báo cáo chính trị do đồng chí  Chu Thế Huyền- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Trong 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế xã hội của huyện đã đạt được những kết quả khá, 19/26 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đạt và vượt mục tiêu đề ra; giá trị sản xuất bình quân tăng 9,9%. Tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm đạt 8,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 30 triệu đồng, gấp 2 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 39,67 % năm 2010 xuống còn 29,37% năm 2015, công nghiệp xây dựng tăng từ 20,76 % lên 25,75 %, dịch vụ tăng từ  39,57 % lên 44,88%.

Nghi thức chào cờ tại đại hội

Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển khá; xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển khá, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Dịch vụ thương mại phát triển nhanh, phương thức kinh doanh ngày càng đa dạng, hiện đại; thị trường hàng hóa phong phú. Toàn huyện có 1 trung tâm thương mại, 8 siêu thị, 38 chợ phục vụ tốt nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa.

Các đại biểu tỉnh tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

Từ năm 2010 đến nay, Diễn Châu đã thu hút được 9 dự án lớn do doanh nghiệp đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 1.500 tỷ đồng, đã thực hiện trên 1.000 tỷ đồng. Toàn huyện có 475 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hơn 6.000 hộ kinh doanh cá thể, góp phần chuyển dịch, phát triển kinh tế và giải quyết việc làm hàng năm từ 4.500 đến 5.000 lao động. Hàng năm các doanh nghiệp nộp ngân sách bình quân trên 50 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Văn Cương-Bí thư huyện ủy khai mạc đại hội
Đồng chí Chu Thế Huyền- Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển tích cực, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng mũi nhọn được nâng lên; số giáo viên giỏi, học sinh giỏi hàng năm đứng trong tốp đầu của tỉnh.

Đồng chí Tăng Văn Luyện- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Diễn Châu khóa XXIX

Công tác giảm nghèo, chính sách hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến năm 2015 dự kiến giảm còn 2,5%, bình quân mỗi năm giảm trên 3%, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu mỗi năm giảm 1%). Quốc phòng, An ninh tiếp tục được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện trên cả cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.749 đảng viên mới. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp được nâng cao; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu nghiên cứu báo cáo chính trị

Bên cạnh đó, báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Đảng bộ như: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng không đạt mục tiêu đề ra. Tốc độ và chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Một số vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, tài nguyên và môi trường chưa được khắc phục triệt để. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế; nội dung, phương thức lãnh đạo chậm đổi mới.  Công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu…

Quang cảnh đại hội

Đại hội tập trung thảo luận thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó mục tiêu tổng quát được xác định, đó là tăng cường cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới toàn diện, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nỗ lực xây dựng Diễn Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2020, đạt huyện nông thôn mới và đứng trong tốp đầu khối các huyện của tỉnh, Đảng bộ huyện liên tục đạt Vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Hồng Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ Diễn Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng lưu ý bên cạnh những thành tựu đạt được, Đảng bộ huyện Diễn Châu cần nghiêm túc nhận rõ và sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Đồng chí Trần Hồng Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ cần tập trung cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, hoàn chỉnh phát triển kinh tế- xã hội. Chú trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô lớn hơn. Tập trung phát triển kinh tế biển, tăng cường hạ tầng nghề cá. Có giải pháp đột phá phát triển mạnh công nghiệp, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế. Chủ động phối hợp với khu kinh tế Đông Nam đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư. Cùng với phát triển, phải xây dựng con người trong giai đoạn mới.

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu BCH Đảng bộ huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2015-2020
Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Để thực hiện được mục tiêu đại hội Đảng bộ đề ra, Đảng bộ Diễn Châu cần đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của TCCS đảng; tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là ngay sau khi kết thúc đại hội, BCH Đảng bộ huyện cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đại biểu tham luận về vai trò lãnh đạo công tác tư tưởng trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ xã Diễn Mỹ

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Diễn Châu khóa XXX, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thanh Lê