Phát huy tiềm năng, lợi thế, Cửa Lò phấn đấu sớm trở thành đô thị loại 2

(Baonghean) - Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Quang cảnh Thị xã Cửa Lò. 	Ảnh: Sỹ Minh
Quang cảnh Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Sỹ Minh
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, nhân dân Thị xã Cửa Lò trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015?
Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong điều kiện khó khăn do kinh tế suy thoái, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng Đảng bộ và nhân dân Thị xã Cửa Lò đã đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực:
1.Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 9,8%; cơ cấu kinh tế năm 2015: dịch vụ 58,4%, công nghiệp - xây dựng 36,2%, nông - lâm - ngư nghiệp 5,4%. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 11,5%, từ 3.246 tỷ đồng năm 2010 lên 5.619 tỷ đồng năm 2015. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2015 đạt 64,5 triệu đồng. Thu ngân sách (loại trừ tiền đất) tăng bình quân hàng năm 17,3%, từ 92 năm 2010 tỷ đồng lên 204,5 tỷ đồng năm 2015.   
2. Lượng khách du lịch tăng bình quân hàng năm 6%, từ 1,85 triệu lượt lên 2,43 triệu lượt; doanh thu tăng bình quân hàng năm 20%, từ 725 tỷ đồng lên 2.076 tỷ đồng. Đến nay, thị xã  có 275 cơ sở lưu trú với gần 8.000 phòng và trên 16.000 giường, đủ phục vụ cho 1,7 - 1,8 vạn khách/ngày đêm. Lao động tham gia trong ngành du lịch tăng từ 6.237 người năm 2010 lên 7.600 người năm 2015. Thương hiệu du lịch Cửa Lò tiếp tục được gìn giữ và phát huy.
3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 21,9%. Duy trì các sản phẩm chủ lực như sữa, bánh kẹo, gạch không nung, đồ mộc; có 4 làng nghề được tỉnh công nhận; 267 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả.
4. Nông - ngư nghiệp nổi bật với các mô hình hiệu quả như trồng rau an toàn, trồng nấm, hoa, cây cảnh, bí ngồi, nuôi chim trĩ, gà sạch, cá lóc, lươn... Hiện nay, Thị xã có 22 đôi tàu đánh bắt xa bờ với công suất từ 90 đến 400 CV, sản lượng khai thác thủy sản đạt 11.400 tấn. 
5. Tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2010 – 2015 đạt trên 7.385 tỷ đồng, nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng, khai thác và phát huy hiệu quả; thu hút các dự án lớn, nổi bật là bánh kẹo Tràng An, khách sạn Mường Thanh - Cửa Lò 4 sao; xây dựng mới 21 km đường nhựa và 21 km đường bê tông. Năm 2014 thị xã được Chính phủ công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước. 
6. Chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn, quy mô trường, lớp, đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên ngày càng được nâng cao và đứng trong tốp đầu của tỉnh. Có 21/22 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. 
7. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 142 nhà ở cho đối tượng chính sách; đào tạo, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu cho gần 5.000 lượt người xuất khẩu lao động. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm từ 10,6% năm 2010 xuống còn 2,55% năm 2015. 
8. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
9. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả tốt. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, hệ thống chính trị vùng giáo được tăng cường; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. 
Phóng viên: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Thị xã Cửa Lò nhận thấy còn những hạn chế, yếu kém như thế nào cần phải tập trung khắc phục?
Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Đảng bộ Thị xã Cửa Lò nghiêm túc kiểm điểm và nhận rõ những hạn chế yếu kém cần phải tập trung có giải pháp khắc phục như sau: 
Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò kiểm tra tiến độ dự án Song Ngư Sơn.	Ảnh: p.v
Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò kiểm tra tiến độ dự án Song Ngư Sơn. Ảnh: PV
Về kinh tế: Có 4 chỉ tiêu đề ra không đạt gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế; tổng giá trị sản xuất; giá trị gia tăng bình quân đầu người; tỷ lệ cơ cấu các ngành kinh tế. Du lịch vẫn mang tính chất mùa vụ, đơn điệu, chưa gắn kết với nông - ngư nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 
Về văn hóa xã hội: Có 2 chỉ tiêu đề ra không đạt gồm: tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ dân số dùng nước sạch. Chất lượng các phong trào văn hóa, văn minh đô thị chưa cao. Xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường thành tích cao chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Đội ngũ cán bộ bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế giỏi thiếu về số lượng; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ chuyển biến chậm. Thực hiện chính sách dân số ở một số phường, cơ quan, đơn vị còn khó khăn. 
Chất lượng một số kỳ họp, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân chưa cao. Công tác tham mưu của một số phòng, quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, du lịch, đất đai, môi trường... còn bị động, chưa tập trung, thiếu quyết liệt. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng yêu cầu. 
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, tự phê bình và phê bình của một bộ phận đảng viên chưa được tăng cường. Chất lượng sinh hoạt của một số cấp ủy, chi bộ, chất lượng đảng viên mới chưa cao, có xu hướng già hóa đảng viên ở các khối. Quy hoạch, đào tạo cán bộ cơ sở và khối đoàn thể còn khó khăn. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ở một số cơ sở còn lúng túng.
Phóng viên: Những bài học kinh nghiệm nào đã được Đảng bộ Thị xã Cửa Lò rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội có thể vận dụng vào thực tiễn trong giai đoạn tới, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Đảng bộ Cửa Lò rút ra 4 bài học kinh nghiệm để tiếp tục vận dụng vào thực tiễn như sau: 
- Phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đồng thuận trong đảng bộ và nhân dân.
- Xác định và lựa chọn đúng trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
- Làm tốt các khâu trong công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt.
- Phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tranh thủ nguồn lực, sự ủng hộ của cấp trên và các doanh nghiệp.
Phóng viên: Đảng bộ Thị xã có phương hướng, giải pháp như thế nào để Thị xã Cửa Lò tiếp tục phát huy những tiềm năng lợi thế, phấn đấu sớm trở thành đô thị loại 2, là cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh?
Đồng chí Nguyễn Nam Đình: Thị xã tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tăng cường liên kết, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; ưu tiên phát triển kinh tế, dịch vụ và mũi nhọn là du lịch; mở rộng không gian, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển về phía Tây và phía Nam; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh; lấy quy hoạch, bảo vệ môi trường, văn hóa và nguồn nhân lực làm động lực phát triển bền vững. Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Trên cơ sở quan điểm, phương hướng phát triển như vậy, mục tiêu nhiệm kỳ này của Thị xã Cửa Lò đặt ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, phát triển, phấn đấu xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò sớm trở thành đô thị loại 2, là cực tăng trưởng và mũi nhọn tăng trưởng của Tỉnh; tạo tiền đề xây dựng thành phố du lịch biển xanh, sạch, đẹp, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, là điểm sáng về du lịch trong cả nước; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Cửa Lò đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; đi đầu trong đổi mới - hội nhập - tăng tốc, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An giàu mạnh; giữ vững danh hiệu đảng bộ vững mạnh.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
PV (Thực hiện)
Những chỉ tiêu cơ bản Đảng bộ thị xã Cửa Lò phấn đấu đến 2020:
1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân nhiệm kỳ từ 13 – 14%/ năm. 
2. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2020 đạt 130 - 140 triệu đồng/người, tương đương 6.500 – 7.000 USD.
3. Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ 62 - 63%, công nghiệp, xây dựng 32 - 33%, nông, lâm, ngư nghiệp 4 - 5%.
4. Thu ngân sách (loại trừ thu cấp QSD đất) đến năm 2020 đạt 411 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 15%/năm.
5.  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 đạt 22.000 – 25.000 tỷ đồng.
6. Tỷ lệ gia đình văn hoá 90 - 93%; tỷ lệ khối văn hóa 85 – 87%; 6/7 phường có thiết chế văn hóa thể thao đạt tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 4/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
7. Có 100% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 13/15 trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
8. Hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,3 – 0,4%.
9. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 100% phường an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; Thị xã và các phường vững mạnh toàn diện, không có vụ việc bức xúc, phức tạp, điểm nóng.
10. Đảng bộ thị xã giữ vững và phát huy danh hiệu đảng bộ vững mạnh. 

tin mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.