Phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng tốc phát triển

(Baonghean) - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhiệm kỳ qua, xã miền núi Tân Sơn (huyện Quỳnh Lưu) đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây là yếu tố quan trọng, động lực lớn để Tân Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, tạo bứt phá trong thực hiện các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Một góc nông thôn mới xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu).
Một góc nông thôn mới xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu).

Chúng tôi về xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu) khi Ban Chấp hành Đảng bộ xã đang kiểm tra những công tác chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Đức Lục, Bí thư Đảng bộ xã cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa X, trong bối cảnh có nhiều tác động với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; những bất cập vốn có của một xã miền núi, địa bàn phức tạp, dân trí không đồng đều, cách xa trung tâm huyện. Song bằng sự đoàn kết đồng lòng, với các biện pháp năng động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nên kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển với tốc độ khá nhanh và tương đối toàn diện. 

Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ xã Tân Sơn đã có nhiều chủ trương, nghị quyết sát đúng, kịp thời để phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như nghị quyết về xây dựng cánh đồng thu nhập cao; phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi tập trung và bảo vệ, phát triển rừng trồng... Nhờ vậy, tổng giá trị sản xuất năm cuối nhiệm kỳ đạt 207 tỷ đồng, tăng 112,4 tỷ đồng và 2,19 lần so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng, tăng 12,1 triệu đồng và 2,1 lần so với năm 2010; tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm là 15,7%/ chỉ tiêu đại hội là 14%. Thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích cuối nhiệm kỳ ước đạt 95 triệu đồng/ha/năm, tăng 25 triệu đồng/ha (chỉ tiêu đại hội là 70 triệu đồng/ha/năm 2015).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và đến nay 3 mũi nhọn phát triển kinh tế của Tân Sơn là sản xuất rau hàng hóa, chăn nuôi và trồng rừng đều đạt kết quả khả quan. Là xã miền núi, nhưng sản xuất vụ đông của Tân Sơn đứng đầu huyện cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt 86,94 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2010, bình quân 5 năm tăng 8%.

Lĩnh vực dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn xã đến nay đã có 102 ô tô các loại để vận chuyển hàng hóa đi tiêu thụ ở các thị trường trong và ngoài tỉnh, vận chuyển hành khách đi khắp các vùng, miền của đất nước. Bên cạnh đó, xã có hàng nghìn người đi lao động ở các địa phương khác và xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng được củng cố, đặc biệt là phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới được đại bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Về văn hóa - xã hội, đã xây dựng được thiết chế văn hóa - thể thao đồng bộ, làm mới cổng chào ngoài trời, mua sắm và trang bị lại một số dụng cụ khác để phục vụ cho các phong trào hoạt động văn hóa; các thôn đã hoàn thiện nhà văn hóa và nơi vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” luôn được nhân dân hưởng ứng tích cực và hiệu quả. Tỷ lệ đạt Gia đình Văn hóa là 88,8% tăng 19,8% so với năm 2010, có 8/10 thôn đạt danh hiệu Làng Văn hóa (tăng 2 làng so với nhiệm kỳ trước) đạt chỉ tiêu đại hội đề ra. 

Đối với công tác giáo dục và đào tạo, quy mô, mạng lưới trường lớp phát triển đúng kế hoạch, chất lượng dạy học được nâng lên với cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ I và là xã miền núi đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu đạt mục tiêu này. Chất lượng đội ngũ giáo viên có nhiều chuyển biến tích cực, giáo viên giỏi huyện là 44 lượt người; hàng nghìn học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. Công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng, hoạt động của hội khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng ngày càng tích cực và có hiệu quả hơn. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, y tế - DS/KHHGĐ có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đựơc giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố và phát triển, năng lực lãnh đạo, quản lý có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ trưởng thành trong cơ chế mới. Những thành tựu nổi bật đáng ghi nhận trên đây là yếu tố hết sức quan trọng, tạo tiền đề để địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Lãnh đạo xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu) kiểm tra mô hình trồng dưa chuột.
Lãnh đạo xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu) kiểm tra mô hình trồng dưa chuột ở Tân Sơn.

Kết quả đạt được, ghi nhận là Tân Sơn đã có sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ, BCH, trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thể hiện qua việc phát huy nội lực trong khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương về xây dựng mô hình cánh đồng có thu nhập cao, các hoạt động dịch vụ về vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa đi tiêu thụ và khai thác tiềm năng của ngành Lâm nghiệp, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên về khoa học kỹ thuật, nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi của địa phương. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tân Sơn đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng cường thu hút đầu tư, nỗ lực phấn đấu đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh với chất lượng ngày càng cao; Đảng bộ vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Tân Sơn trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm tới tăng từ 10 - 11%. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 42 - 43 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất bình quân trên diện tích canh tác đạt từ 110 - 115 triệu đồng/ha/năm. Sản lượng lương thực đạt 4.000 tấn. Thu ngân sách tăng bình quân hàng năm là 15%, trong đó nguồn thu tại địa phương tăng bình quân 16%. Cả 10/10 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa; giữ vững 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và phấn đấu 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%. Phấn đấu mỗi năm kết nạp được từ 6 - 8 đảng viên mới; trên 80% chi bộ đạt TSVM. Trước mắt, trong năm 2015, xã phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu, xã đã đề ra 3 chương trình trọng tâm cho nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đó là: Tập trung xây dựng cánh đồng có thu nhập cao từ 150 - 180 triệu đồng/ ha/ năm với tổng diện tích từ 160 - 180 ha; phát triển mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi tập trung, làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, trồng mới rừng, nâng độ che phủ rừng; đẩy mạnh đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Cùng với phát triển kinh tế, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tân Sơn đề ra các giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường, phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thông tin - thể dục thể thao, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và trí tuệ, dựa trên nền tảng phát huy tính dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Tân Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự tập trung cao của ý chí, nguyện vọng, sức mạnh của hệ thống chính trị và của toàn dân. Đây là dấu mốc quan trọng để xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn thử thách, khơi dậy các tiềm năng, lợi thế để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đặt ra, đưa xã Tân Sơn tăng tốc phát triển trong những năm tới. 

Thu Huyền

Tin mới

Đời sông chảy mãi...

Đời sông chảy mãi...

(Baonghean.vn) - Ai đó đã từng ví đời sông chẳng khác gì cuộc đời của một con người. Cũng bắt đầu từ cội nguồn tạo thành dòng chảy, rồi băng qua núi cao vực sâu, xuôi về miền đồng bằng, cuối cùng là hòa mình vào biển cả.
Nông dân Tương Dương 'cướp nắng' thu hoạch lúa

Nông dân Tương Dương 'cướp nắng' thu hoạch lúa

(Baonghean.vn) - Đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 10 khiến nhiều diện tích lúa mùa của nông dân Tương Dương chưa kịp thu hoạch đã mọc mầm ngay trên ruộng. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con khẩn trương thu hoạch lúa về tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.
Chuyển đổi số cần thống nhất một phương pháp luận

Chủ tịch Bkav: Chuyển đổi số ở Nghệ An mức trung bình, cần một phương pháp đúng

(Baonghean.vn) - Tại hội thảo giới thiệu bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số diễn ra ngày 4/10 do sở thông tin truyền thông Nghệ An phối hợp với Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức, ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Bkav cho rằng, chuyển đổi số ở Nghệ An đang mức trung bình, cần một phương pháp đúng để thay đổi.
Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ người dân Kỳ Sơn 100 triệu đồng khắc phục hậu quả sau lũ quét

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ tỉnh nhà hướng về bà con vùng lũ, ngày 4/10, Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả sau lũ lụt. 
[Infographics] Thiệt hại về hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn Nghệ An (tính đến 17h ngày 4/10)

[Infographics] Thiệt hại về hoàn lưu bão số 4 trên địa bàn Nghệ An (tính đến 17h ngày 4/10)

(Baonghean.vn) - Mặc dù không nằm trong tâm bão Noru nhưng hoàn lưu bão đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề trên địa bàn Nghệ An với nhiều địa phương bị ngập lụt diện rộng, xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hiện chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

Tướng Cương: Thất bại của một trận đánh nhưng không có nghĩa Nga thua về chiến lược

(Baonghean.vn) -  Đã hơn 8 tháng kể từ khi Nga và Ukraine bắt đầu xung đột quân sự. Thế bế tắc đang diễn ra khi cả hai dường như đều đủ mạnh để ngăn bên kia giành chiến thắng, nhưng lại chưa đủ để đạt đến một chiến thắng quyết định trên chiến trường. Liệu trong thời gian tới sẽ có đột phá lớn nào sắp xảy ra trong nỗ lực của cả Nga và Ukraine hay không? Liên quan đến những vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương – Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an đưa ra một vài nhận định. 
Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham dự hạng 3 quốc gia thi đấu với CLB của Phi Sơn

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vừa thành lập thêm đội trẻ để tham gia vào Giải bóng đá Hạng Ba Quốc gia 2022, dự kiến ngày 11/10 tới đây đội sẽ có trận đấu mở màn ở bảng A khu vực phía Bắc. Để hướng đến một mùa giải thành công, Đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã có cuộc tập dượt đầy quan trọng trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

Tiếp cận bản 'nhiều không' nơi đầu nguồn lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Giữa trưa nắng của ngày thứ ba sau trận lũ quét, chúng tôi mới tiếp cận được bản Bình Sơn 1 của xã Tà Cạ. Bình Sơn 1 là 1 trong 2 bản cao nhất của xã Tà Cạ mà cơn lũ dữ quét qua đêm và sáng ngày 1/10. Sau trận lũ dữ, bà con không có nhà, không có nước, không có gạo, cũng không có điện...
Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thăm, chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, khảo sát nắm tình hình và tặng quà cho đồng bào vùng lũ tại huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

(Baonghean.vn) - Đề nghị chuyển chế độ "bồi dưỡng" thành "phụ cấp" ở mức cao hơn cho cán bộ khối, xóm; Những hình ảnh đầu tiên tại bản Bình Sơn 1 - nơi đầu nguồn lũ quét Kỳ Sơn; Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt; Nhiều tấm lòng thiện nguyện đến với người dân vùng lũ Kỳ Sơn... là những nội dung chính trong ngày 4/10.
Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

Cử tri huyện Quỳ Hợp đề nghị giải quyết dứt điểm việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nhà dân

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung được cử tri phản ánh và kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra và trả lời ý kiến của cử tri liên quan đến việc nổ mìn khai thác khoáng sản làm nứt nẻ nhà ở của một số hộ dân tại xóm Đồng Nang, xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.
Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

Nghệ An: Nguy cơ cao bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

(Baonghean.vn) - Ở thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh là một phụ nữ từ nước ngoài trở về. Với tần suất mắc cao, địa bàn rộng, việc giao lưu đi lại không hạn chế thì nguy cơ xâm nhập bệnh tại Việt Nam là hiện hữu. Nghệ An cũng trong tình trạng này.