Phát huy tinh thần tự giác trong đăng ký "làm theo"

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Bá Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) tại Đảng ủy xã Châu Bính và Đảng ủy HĐND - UBND huyện Quỳ Châu.

Quang cảnh buổi làm việc tại Đảng ủy xã Châu Bính, Quỳ Châu

Đảng bộ xã Châu Bính có 17 chi bộ Đảng với tổng số đảng viên là 300 đồng chí. Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã đã nghiêm túc thực hiện bằng nhiều hình thức, đồng thời gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI), Chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ chính trị địa phương, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả, nhiều phong trào, việc làm có ý nghĩa được thực hiện, góp phần tạo những chuyển biến tại địa phương,  như: chi bộ cơ quan xã Châu Bính nhận giúp đỡ bản Phá Đáy bằng ngày công lao động, tiền mặt để giảm bớt khó khăn… Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng đã chọn thực hiện 5 vấn đề trọng tâm khi triển khai Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI).

Đồng chí Lê Bá Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Bá Hùng ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ trong việc thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) của xã, đồng chí cũng lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần khắc phục các tồn tại như: Chưa chủ động trong việc thực hiện; có những việc đăng ký làm theo nhưng công việc vẫn chưa thực hiện được;  đã xây dựng tiêu chí chuẩn mực làm theo nhưng chưa niêm yết công khai; nội dung đăng ký học tập còn sơ sài, chung chung; …

Quang cảnh buổi làm việc tại Đảng ủy HĐND - UBND huyện Quỳ Châu

Đảng bộ HĐND – UBND huyện Quỳ Châu có 11 chi bộ với 76 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy HĐND – UBND huyện đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực. Đảng ủy đã phối hợp với Đảng ủy xã Châu Tiến và Châu Thuận (2 xã điểm xây dựng nông thôn mới nhằm lựa chọn và giúp đỡ một số hộ nghèo thoát nghèo; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký những việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những việc đăng ký đều được đưa ra thảo luận tại chi bộ và theo dõi kết quả.

Lãnh đạo Đảng ủy HĐND - UBND huyện Quỳ Châu phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Bá Hùng ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ đạt được. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Đảng bộ cần quan tâm các việc như: khắc phục nội dung đăng ký làm theo chưa phong phú, phát huy tinh thần tự giác trong cán bộ, đảng viên, thực hiện những việc thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Thành Duy