Phát huy vai trò báo chí trong sự nghiệp đổi mới

(Baonghean) - Từ khi Đảng ta còn hoạt động bí mật, những tờ báo cách mạng được in ấn rất thô sơ nhưng đã nhen lên ngọn lửa đấu tranh kiên cường bất khuất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ngay trong lòng chế độ thực dân. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, báo chí là một binh chủng cùng ra trận trong cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại. Biết bao tấm gương chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc được phản ánh trên báo chí đã làm sáng ngời chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam. Những nhà báo chiến sỹ đã ngã xuống trên chiến trường trong khi đang cầm bút mãi mãi là niềm tự hào của những người làm báo.  

Nếu trong các thời kỳ cách mạng trước đây, báo chí làm nhiệm vụ giáo dục lý tưởng, giác ngộ giai cấp, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân thì trong thời kỳ đổi mới, báo chí phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực: đưa tiếng nói của Đảng đến với nhân dân, biểu dương nhân tố mới tích cực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân… Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, báo chí đã phát huy vai trò phản biện xã hội để ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai, mở đường cho nhân tố mới phát triển. Thực tế sinh động thời đổi mới cho thấy: Trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, khi xuất hiện những vấn đề phức tạp có nhiều cách nhìn nhận khác nhau, báo chí đã phát huy vai trò phản biện để định hướng dư luận xã hội. Trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, khi các thế lực chống phá cách mạng tung ra những luận điệu xuyên tạc nói xấu Đảng, bôi nhọ chế độ, báo chí là vũ khí sắc bén đập tan mọi âm mưu tuyên truyền phản động của kẻ địch.

Vai trò báo chí trong sự nghiệp đổi mới rất to lớn, không chỉ là công cụ tuyên truyền rất sắc bén mà còn là công cụ lãnh đạo có hiệu quả của Đảng. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động trên báo chí đã đến với nhân dân nhanh nhất, hiệu quả nhất. Những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới được biểu dương kịp thời trên báo chí đã nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, báo chí là lực lượng xung kích, dũng cảm đưa lên công luận nhiều vụ tham nhũng để các cơ quan pháp luật xử lý.

Không chỉ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền của Đảng mà báo chí còn tham gia các hoạt động xã hội rất có hiệu quả. Trên khắp các địa phương trong cả nước, mỗi khi xẩy ra thiên tai, lũ lụt hay tai nạn lao động, nhờ tiếng nói của báo chí đã huy động sự ủng hộ to lớn của cộng đồng, cứu giúp nhân dân vùng bị hoạn nạn. Những cuộc vận động lớn ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em nghèo khuyết tật…đều không thể thiếu sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các cơ quan báo chí. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo đã làm cho báo chí đổi mới sâu sắc, và báo chí đã trở thành công cụ đắc lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp đổi mới.

Nghệ An là một trong những cái nôi đầu tiên của báo chí cách mạng, nơi những tờ báo đầu tiên của Đảng ra đời trong Cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh năm 1930 – 1931. Trong các thời kỳ cách mạng trước đây, báo chí Nghệ An đã phát huy tính chiến đấu, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trên Mặt trận đấu tranh chính trị tư tưởng của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, đội ngũ những người làm Báo Nghệ An đã bền bỉ đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương sớm trở thành một tỉnh giàu mạnh của cả nước như Bác Hồ hằng mong muốn.

Để phát huy hơn nữa vai trò báo chí trong sự nghiệp đổi mới, cơ quan báo chí và nhà báo phải nêu cao trách nhiệm xã hội, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực làm báo để đáp ứng yêu cầu đối với báo chí trong thời kỳ hội nhập và phát triển.


TRẦN HỒNG CƠ