Phát huy vai trò HTX trong sản xuất nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Ngày 2/4, HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường Thị trấn Hưng Nguyên tổ chức Đại hội thành viên nhiệm kỳ 2016- 2021. Tham dự có đại diện Liên minh HTX tỉnh, Chi cục phát triển nông thôn, huyện Hưng Nguyên.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và Liên minh HTX tỉnh cùng tham dự đại hội.

HTX DV nông nghiệp và môi trường Thị trấn Hưng Nguyên có 1.200 xã viên. Trong nhiệm kỳ qua, HTX hoạt động các dịch vụ gồm: Dịch vụ thủy nông, vật tư nông nghiệp và bảo vệ thực vật, thu gom xử lý rác thải, cho thuê nhà ở, cây xanh đô thị, dịch vụ  bắc  mạ khay, cấy máy.

Dịch vụ bắc mạ khay của HTX nông nghiệp & môi trường Thị trấn Hưng Nguyên được đưa vào hoạt động từ năm 2014.

Nhiệm kỳ (2010 - 2015), HTX đảm bảo cung cấp nước tưới, tiêu phục vụ cho 387 ha/vụ, cung ứng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho bà con ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp; cung ứng 300 tấn phân bón các loại cho bà con. Bên cạnh đó HTX đã nỗ lực vay vốn mua xe ô tô chuyên dụng chở rác phục vụ thu gom rác thải trên địa bàn.

Dịch vụ máy cấy, mạ khay tuy mới đưa vào hoạt động năm 2014 nhưng được nhân dân tích cực hưởng ứng. Được UBND huyện Hưng Nguyên hỗ trợ 70% tiền mua máy cấy và 50% các máy móc hỗ trợ dịch vụ máy cấy, HTX huy động thêm vốn góp của các thành viên và vay vốn tín dụng để mua sắm 2 máy cấy, 2 máy gieo hạt, 1 máy đập bột và 7.500 khay sản xuất mạ. Năm 2014- 2015, HTX sản xuất được 9.000 khay mạ phục vụ cấy 30 ha. Cùng với các loại dịch vụ khác như khuyến nông và chăm sóc hệ thống cây xanh trên Quốc lộ 46 đoạn qua Thị trấn Hưng Nguyên, đem lại doanh thu hàng năm từ 1- 1,3 tỷ đồng.

Dịch vụ thu gom rác thải của HTX phục vụ trên địa bàn thị trấn huyện.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2016 - 2020 HTX, đề ra mục tiêu kết nạp thêm thành viên, mở rộng các loại hình dịch vụ, tạo nhiều việc làm cho người  lao động. Tăng cường liên  kết với các công ty, doanh nghiệp để cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tập trung thông qua hợp đồng dịch vụ. Dự kiến vốn điều lệ HTX 1 tỷ đồng. Lợi nhuận từ các khâu dịch vụ hàng năm 20%,... Bổ sung thêm nhiều ngành nghề mới để tăng lợi nhuận cho HTX và thành viên, đoàn kết nội bộ, nâng cao trình độ trong điều hành quản lý, đổi mới phương thức hoạt động để đưa HTX ngày càng phát triển bền vững.

Ra mắt Ban quản trị- kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã bầu Ban quản trị, Ban kiểm soát mới và bầu ông Nguyễn Quốc Huệ làm Chủ tịch hội đồng quản trị - Giám đốc HTX.

Quỳnh Lan