Phát huy vai trò, vị thế của giai cấp công nhân trong sự nghiệp CNH- HĐH

(Baonghean.vn) - Sáng nay 5/4, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 21 nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20 của BCH TƯ Đảng khoá X; nghe và cho ý kiến về Đề án phát triển kinh tế miền Tây giai đoạn 2; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20 của Bộ Chính trị về Nghệ An; đánh giá tình hình thực hiện kinh tế- xã hội, QPAN của tỉnh trong quý 1 năm 2013. Các đồng chí Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Hồng Châu- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch  HĐND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị.                      Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo hội nghị
 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Hội nghị cần tập trung thảo luận về vấn đề xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; làm rõ những cái đã làm được và những tồn tại sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng khoá X. Đối với Đề án phát triển kinh tế miền Tây, cần làm rõ những thế mạnh của kinh tế miền Tây để từ đó có định hướng để phát triển xứng tầm với tiềm năng. Hội nghị cần đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội, ANQP của tỉnh trong quý 1 năm 2013, chỉ rõ những tồn tại yếu kém để kịp thời bổ sung nhiệm vụ trong tâm cho quý 2.

 

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” cho thấy, sau 5 năm triển khai Nghị quyết, giai cấp công nhân Nghệ An đã có bước phát triển về cơ cấu, số lượng, chất lượng. Giai cấp công nhân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp. Một số bộ phận công nhân đã thích nghi với cơ chế thị trường, tích cực học tập và trau dồi chuyên môn, tay nghề, làm chủ KHCN, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong một số doanh nghiệp đã được phát huy. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình hành động chưa quyết liệt; một số vấn đề cấp bách Nghị quyết đề ra chưa tập trung giải quyết tích cực, hiệu quả chưa cao. Sự phát triển của giai cấp công nhân chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đưa Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020.Đồng chí Trần Hồng Châu kết luận tại hội nghị.

 

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu,  kết luận về nội dung này, đồng chí Trần Hồng Châu nhấn mạnh: Sau 5 năm triển khai NQ 20, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong giai cấp công nhân, góp phần vào sự phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, đóng góp tích cực trong việc thu ngân sách...

 

Bên cạnh đó vẫn còn còn nhiều hạn chế như một số nội dung kế hoạch của Tỉnh uỷ đề ra chưa triển khai tốt; ý thức chấp hành pháp luật, tác phong lề lối lao động của giai cấp công nhân vẫn còn thấp; tỷ lệ lao động bậc cao còn ít. Để phát triển giai cấp công nhân trong giai đoạn tiếp theo, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các nghị quyết phát huy vai trò, vị thế của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao tay nghề; quan tâm công tác xây dựng đảng, đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của tổ chức đoàn, hội và các tổ chức chính trị xã hội trong việc xây dựng giai cấp công nhân...

 

Cũng trong sáng nay, Hội nghị đã nghe và cho ý kiến về Đề án phát triển kinh tế miền tây giai đoạn 2 đến năm 2020.


Thanh Lê