Phát huy ý chí tự lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra

(Trích phát biểu của đồng chí TRẦN HỒNG CHÂU - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Đảng bộ Diễn Châu)

(Baonghean) - Nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình chung của cả nước và Nghệ An gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, song với quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân huyện Diễn Châu đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXIX  của Đảng bộ huyện đề ra.

Kinh tế có bước tăng trưởng khá (đạt 8,3%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển, sản lượng lương thực có hạt năm 2015 đạt khoảng 138.630 tấn. Công nghiệp, xây dựng tăng trưởng cao (đạt 16,6%). Các mô hình kinh tế, cụm công nghiệp có bước phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được tăng cường. Quan tâm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Dịch vụ, thương mại phát triển nhanh, đa dạng trên các lĩnh vực. Thu ngân sách năm 2015 đạt khoảng 155 tỷ đồng. 

Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục - đào tạo luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chăm lo từ cơ sở; văn hóa, thông tin, thể thao cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện chính sách đối với người có công, người nghèo và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết việc làm  cho 4000-5000 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2015 còn khoảng còn 2,5%. Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững... 

Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều tiến bộ. Thực hiện nghiêm túc những việc cần làm ngay sau kiểm điểm Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng và hiệu quả, đã có nhiều gương điển hình tiên tiến được tôn vinh và phát huy được tính nêu gương (160 điển hình cấp huyện, 2400 điển hình cấp cơ sở), từ đó tác động tích cực về nhận thức, hành động và tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đảng bộ huyện Diễn Châu cần nghiêm túc nhận rõ và sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau:

- Có 5/10 chỉ tiêu kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; kinh tế phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút đầu tư còn hạn chế; hiệu quả kinh tế biển chưa cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chưa mạnh; sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa thấp; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ. 

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh chưa hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có mặt còn hạn chế. Tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính còn cao. Một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Tội phạm và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Yếu tố gây mất ổn định xã hội còn tiềm ẩn một số nơi, nhất là vùng đặc thù. 

Dây chuyền may công nghiệp tại Nhà máy may Namsung Vina - Cụm Công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (Diễn Châu). Ảnh: PV
Dây chuyền may công nghiệp tại Nhà máy may Namsung Vina - Cụm Công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (Diễn Châu). Ảnh: PV

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền chưa cao, chưa đáp ứng kịp yêu cầu giai đoạn mới. Công tác cán bộ chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế, nhất là cán bộ cơ sở. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn biểu hiện hành chính hóa...  

...Tuy còn nhiều khó khăn, song Diễn Châu vẫn là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, diện tích rộng, đất đai màu mỡ, giao thông thuận lợi, nguồn lực lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ hàng hoá rộng lớn, thuận tiện; điều kiện nuôi trồng thủy sản, tiềm năng về kinh tế biển; nhiều di tích - danh thắng, lịch sử và văn hóa lâu đời. Nhân dân Diễn Châu có truyền thống lịch sử văn hóa  và cách mạng, hiếu học, cần cù, nhạy bén, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh. Có 6 xã phía Nam thuộc Khu kinh tế Đông Nam sẽ có nhiều công trình Trung ương và tỉnh đầu tư trên địa bàn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Diễn Châu phải đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, củng cố về quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng bộ tỉnh Nghệ An đề ra. Tôi lưu ý địa phương một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, Đảng bộ Diễn Châu cần tập trung cao cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực. Chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá với quy mô lớn hơn. Ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ. Từng bước xây dựng và phát triển nền nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại, hiệu quả và bền vững. Tập trung xây dựng nông thôn mới, khai thác có hiệu quả sự đầu tư hạ tầng xây dựng NTM để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm, các vùng chuyên canh rau, củ, quả, hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao…; tập trung phát triển kinh tế biển, tăng cường hạ tầng nghề cá, vận tải biển, đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Thứ hai, có giải pháp đột phá phát triển mạnh công nghiệp, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: cơ khí, chế tạo, điện tử, hàng tiêu dùng, chế biến nông, lâm, hải sản… Xây dựng các thương hiệu hàng hóa tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ở nông thôn. Chủ động phối hợp với Khu kinh tế Đông Nam đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Thọ - Lộc. Khai thác tốt hơn các nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện, thông tin, truyền thông, xử lý chất thải... đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Phát triển mạnh mẽ các dịch vụ thương mại, ngân hàng, bưu chính-viễn thông, đa dạng hóa các loại hình du lịch biển, các di tích, văn hóa tâm linh. 

Thứ ba, phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khoẻ nhân dân; phát triển mạnh lĩnh vực dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động, chú trọng xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; xây dựng con người trong giai đoạn mới; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ tư, thường xuyên coi trọng và thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm, nhất là an ninh vùng đặc thù. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, tạo môi trường xã hội ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Thứ năm, nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt, quyết định là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng bộ Diễn Châu cần tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân. Đổi mới nội dung và phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Chăm lo công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mọi đảng viên, đặc biệt đảng viên là những cán bộ lãnh đạo, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất, sống phải gương mẫu và trong sáng, chống chủ nghĩa cá nhân, biết tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phải thực sự "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân".

Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tâm, thạo việc, nâng cao đạo đức công vụ, lấy chất lượng, hiệu quả, tác phong làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Đổi mới công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đảm bảo giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân...

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân huyện Diễn Châu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020...

(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.

Tin mới

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em

Phụ nữ Nghệ An nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em

(Baonghean.vn) -  Sáng 28/11, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em"; tập huấn cán bộ cấp tỉnh, huyện theo Chương trình 2 về phát triển năng lực lồng ghép giới.
Khiêng ghẹ lên bến. Huy Thư

Nhộn nhịp mùa săn ghẹ ở Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Những tháng cuối năm, người dân phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò) đang tích cực đi biển săn ghẹ. Tuy không được giá như những năm trước, nhưng ghẹ vẫn là loại hải sản đem lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân làm nghề.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuống sân để chúc mừng chồng và Hà Nội FC.

Lank FC thua trong trận Huỳnh Như đá chính; Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ăn mừng chức vô địch của Hà Nội FC

(Baonghean.vn) - Huỳnh Như tiếp tục được trao cơ hội đá chính khi Lank FC có chuyến làm khách trên sân Damaiense; Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuống sân cùng chồng mới cưới Đỗ Vinh Quang ăn mừng chức vô địch của Hà Nội FC ở Cúp Quốc gia 2022. Đó là những thông tin thể thao nổi bật 24h qua.
Truyện ngắn: Đi làm vợ người khác

Đọc truyện đêm khuya: Đi làm vợ người khác

(Baonghean.vn) - Truyện ngắn của Hữu Phương hấp dẫn đến từng chi tiết. Bằng việc miêu tả tỉ mẩn về đời sống của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, với hàng loạt tình tiết gay cấn, nhiều kịch tính, Hữu Phương đã mang đến cho độc giả một truyện ngắn thật độc đáo và lôi cuốn.
Đẩy mạnh truyền thông tự xét nghiệm và dự phòng trước phơi nhiễm HIV trong giới trẻ

Đẩy mạnh truyền thông tự xét nghiệm và dự phòng trước phơi nhiễm HIV trong giới trẻ

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, tại Trường Đại học Y khoa Vinh diễn ra sự kiện truyền thông về tự xét nghiệm và dự phòng trước phơi nhiễm HIV do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế Nghệ An tổ chức; Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

(Baonghean.vn) - Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên cao cấp; Sức mua dịp Black Friday ở Nghệ An tăng mạnh; 1.500 thanh niên miền núi tham gia Ngày hội giới thiệu việc làm; Trọng tài bóng đá đầu tiên của Nghệ An nhận danh hiệu Còi vàng 2022... là những tin tức nổi bật ngày 27/11.
Mua sắm

Sức mua dịp Black Friday ở Nghệ An tăng mạnh

(Baonghean.vn) - Black Friday là dịp khuyến mại mỗi năm chỉ có một lần, có nguồn gốc từ Mỹ, được tổ chức vào ngày thứ 6 tuần thứ 4 của tháng 11. Sau 2 năm trầm lắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, thị trường bán lẻ dịp Black Friday ở Nghệ An sôi động, sức mua tăng mạnh…
Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến

Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) mới đây đã công bố một báo cáo về tình trạng lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu. Theo báo cáo này, số vụ lừa đảo trực tuyến đang bùng nổ mạnh thời gian gần đây. Trong đó, riêng số vụ lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu trong năm 2021 là 266 triệu vụ, tăng 90%.