Phát huy ý chí tự lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra

(Trích phát biểu của đồng chí TRẦN HỒNG CHÂU - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Đảng bộ Diễn Châu)

(Baonghean) - Nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình chung của cả nước và Nghệ An gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, song với quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân huyện Diễn Châu đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXIX  của Đảng bộ huyện đề ra.

Kinh tế có bước tăng trưởng khá (đạt 8,3%), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển, sản lượng lương thực có hạt năm 2015 đạt khoảng 138.630 tấn. Công nghiệp, xây dựng tăng trưởng cao (đạt 16,6%). Các mô hình kinh tế, cụm công nghiệp có bước phát triển nhanh cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được tăng cường. Quan tâm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Dịch vụ, thương mại phát triển nhanh, đa dạng trên các lĩnh vực. Thu ngân sách năm 2015 đạt khoảng 155 tỷ đồng. 

Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục - đào tạo luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chăm lo từ cơ sở; văn hóa, thông tin, thể thao cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện chính sách đối với người có công, người nghèo và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết việc làm  cho 4000-5000 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến cuối năm 2015 còn khoảng còn 2,5%. Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững... 

Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều tiến bộ. Thực hiện nghiêm túc những việc cần làm ngay sau kiểm điểm Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng và hiệu quả, đã có nhiều gương điển hình tiên tiến được tôn vinh và phát huy được tính nêu gương (160 điển hình cấp huyện, 2400 điển hình cấp cơ sở), từ đó tác động tích cực về nhận thức, hành động và tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đảng bộ huyện Diễn Châu cần nghiêm túc nhận rõ và sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau:

- Có 5/10 chỉ tiêu kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; kinh tế phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút đầu tư còn hạn chế; hiệu quả kinh tế biển chưa cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chưa mạnh; sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa thấp; quy mô doanh nghiệp còn nhỏ. 

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, công tác hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh chưa hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có mặt còn hạn chế. Tỷ lệ sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính còn cao. Một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Tội phạm và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Yếu tố gây mất ổn định xã hội còn tiềm ẩn một số nơi, nhất là vùng đặc thù. 

Dây chuyền may công nghiệp tại Nhà máy may Namsung Vina - Cụm Công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (Diễn Châu). Ảnh: PV
Dây chuyền may công nghiệp tại Nhà máy may Namsung Vina - Cụm Công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ (Diễn Châu). Ảnh: PV

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền chưa cao, chưa đáp ứng kịp yêu cầu giai đoạn mới. Công tác cán bộ chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế, nhất là cán bộ cơ sở. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn biểu hiện hành chính hóa...  

...Tuy còn nhiều khó khăn, song Diễn Châu vẫn là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, diện tích rộng, đất đai màu mỡ, giao thông thuận lợi, nguồn lực lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ hàng hoá rộng lớn, thuận tiện; điều kiện nuôi trồng thủy sản, tiềm năng về kinh tế biển; nhiều di tích - danh thắng, lịch sử và văn hóa lâu đời. Nhân dân Diễn Châu có truyền thống lịch sử văn hóa  và cách mạng, hiếu học, cần cù, nhạy bén, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh. Có 6 xã phía Nam thuộc Khu kinh tế Đông Nam sẽ có nhiều công trình Trung ương và tỉnh đầu tư trên địa bàn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Diễn Châu phải đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, củng cố về quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng bộ tỉnh Nghệ An đề ra. Tôi lưu ý địa phương một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, Đảng bộ Diễn Châu cần tập trung cao cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực. Chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá với quy mô lớn hơn. Ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ. Từng bước xây dựng và phát triển nền nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại, hiệu quả và bền vững. Tập trung xây dựng nông thôn mới, khai thác có hiệu quả sự đầu tư hạ tầng xây dựng NTM để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm, các vùng chuyên canh rau, củ, quả, hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao…; tập trung phát triển kinh tế biển, tăng cường hạ tầng nghề cá, vận tải biển, đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Thứ hai, có giải pháp đột phá phát triển mạnh công nghiệp, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: cơ khí, chế tạo, điện tử, hàng tiêu dùng, chế biến nông, lâm, hải sản… Xây dựng các thương hiệu hàng hóa tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề ở nông thôn. Chủ động phối hợp với Khu kinh tế Đông Nam đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Thọ - Lộc. Khai thác tốt hơn các nguồn lực để đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện, thông tin, truyền thông, xử lý chất thải... đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Phát triển mạnh mẽ các dịch vụ thương mại, ngân hàng, bưu chính-viễn thông, đa dạng hóa các loại hình du lịch biển, các di tích, văn hóa tâm linh. 

Thứ ba, phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khoẻ nhân dân; phát triển mạnh lĩnh vực dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động, chú trọng xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; xây dựng con người trong giai đoạn mới; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thứ tư, thường xuyên coi trọng và thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm, nhất là an ninh vùng đặc thù. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, tạo môi trường xã hội ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Thứ năm, nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt, quyết định là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng bộ Diễn Châu cần tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân. Đổi mới nội dung và phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Chăm lo công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mọi đảng viên, đặc biệt đảng viên là những cán bộ lãnh đạo, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất, sống phải gương mẫu và trong sáng, chống chủ nghĩa cá nhân, biết tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phải thực sự "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân".

Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tâm, thạo việc, nâng cao đạo đức công vụ, lấy chất lượng, hiệu quả, tác phong làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Đổi mới công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đảm bảo giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân...

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân huyện Diễn Châu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020...

(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.

Tin mới

Lực Công an, Quân sự xã đóng bè, vượt dòng nước xiết giành giật sự sống cho cháu bé bị sốt xuất huyết

Lực lượng Công an, Quân sự xã đóng bè, vượt dòng nước xiết giành giật sự sống cho cháu bé bị sốt xuất huyết

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 1/10 lực lượng Công an, Quân sự xã Yên Thắng, huyện Tương Dương cùng người dân không quản ngại nguy hiểm, đóng bè vượt dòng nước lũ khe Chon, đưa bé Xên Hoàng Phúc, sinh năm 2022 trú tại bản Xốp Cốc, xã Yên Thắng bị chảy máu phát ban do sốt xuất huyết đi cấp cứu kịp thời.
Tân Kỳ: Kiểm tra ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập

Tân Kỳ: Kiểm tra ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập

(Baonghean.vn) - Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều địa phương trong huyện, ngày 1/10, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con các xã Kỳ Tân, Tân Long, Nghĩa Hoàn, Hương Sơn bị cô lập do nước lũ dâng cao.
Tuổi trẻ Nghệ An gửi kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Tuổi trẻ Nghệ An gửi kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

(Baonghean.vn) - Với kỳ vọng lớn vào Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ là diễn đàn chính trị quan trọng, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới sẽ tạo nên những bước chuyển tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Nghệ An tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

Nghệ An tham gia ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, tại thành phố Điện Biên đã diễn ra khai mạc các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

(Baonghean.vn) - Sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm của tuổi trẻ Nghệ An hôm nay (1/10) là Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII. Phiên làm việc thứ 2 của ngày đầu tiên Đại hội đã bầu ra 16 Ủy viên Ban Thường vụ, 49 Ủy viên Chấp hành và bầu Bí thư, các Phó Bí thư. Liên quan đến tình hình mưa lũ, đến chiều 1/10 nước vẫn rút chậm và người dân bắt đầu tập trung khắc phục hậu quả, đánh giá thiệt hại.
16 đại biểu chính thức Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

16 đại biểu chính thức Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

(Baonghean.vn) - Chiều 1/10, tại Phiên thứ hai, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu 15 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Như vậy, đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ có 16 đại biểu, bao gồm cả 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn và 15 đại biểu được bầu tại Đại hội.
Các điểm ngập nặng ở Nghệ An sau hoàn lưu bão số 4

Các điểm ngập nặng ở Nghệ An sau hoàn lưu bão số 4

(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên địa bàn Nghệ An khiến nhiều địa phương như TX. Hoàng Mai, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Yên Thành... bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nhiều xã, xóm bị chia cắt. Cùng Báo Nghệ An điểm lại các điểm ngập nặng sau hoàn lưu bão số 4 những ngày vừa qua.
Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại Đồng Nai

Ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại Đồng Nai

(Baonghean.vn) - Tại thành phố Biên Hòa vừa diễn ra lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Lam Hồng tại Đồng Nai. Tới dự có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; Nguyễn Cao Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh, cùng đại diện Câu lạc bộ Nhà báo xứ Nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Vệ sinh môi trường

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, thanh niên hỗ trợ Thanh Chương vệ sinh môi trường

(Baonghean.vn) - Sau khi nước lũ rút, trên địa bàn xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương có hàng trăm gia đình và các khu vực chợ, trường học... bị ô nhiễm môi trường. Do vậy, các đơn vị bộ đội, công an và lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã ra quân hỗ trợ địa phương thu dọn vệ sinh môi trường.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn 'Cuộc cách mạng số trên mặt trận tuyên truyền, giáo dục'

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ kinh nghiệm tại Diễn đàn 'Cuộc cách mạng số trên mặt trận tuyên truyền, giáo dục'

(Baonghean.vn) - Nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội đã tổ chức Trung tâm thảo luận với chủ đề “Đoàn Thanh niên với cuộc cách mạng số trên mặt trận tuyên truyền, giáo dục” với sự tham gia của GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.