#phát triển đô thị

7 kết quả

Quy hoạch và phát triển đô thị ở Hưng Nguyên

Quy hoạch và phát triển đô thị ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Một những nhiệm vụ đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2020 - 2025 là phát triển đô thị vùng thị trấn Hưng Nguyên và một số khu vực, đảm bảo vai trò kết nối giữa các trục phát triển trên địa bàn huyện với thành phố Vinh, các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc.
Tiểu Dự án đô thị Vinh - hành trình đến đích

Tiểu Dự án đô thị Vinh - hành trình đến đích

(Baonghean) - Với nỗ lực cao, tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4522/QĐ.UBND-CN về việc phê duyệt Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu Dự án Thành phố Vinh, thực hiện từ vốn vay của Ngân  hàng thế giới - WB và vốn đối ứng.