Phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch theo hướng bền vững

(Baonghean.vn) - Sáng 10/6, UBND tỉnh làm việc với Viện Nghiên cứu môi trường nông nghiệp nông thôn để tìm giải pháp xây dựng các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện Nghiên cứu môi trường nông nghiệp nông thôn đã giới thiệu các dự án tổ hợp kinh tế nông - công nghiệp khép kín, trong đó định hướng chăn nuôi tập trung, sản xuất rau hữu cơ, phân bón vi sinh và mời Nghệ An tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững và tác động môi trường nông nghiệp nông nghiệp nông thôn’.

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu môi trường nông nghiệp nông thôn phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghiên cứu của Viện, Nghệ An có điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án tổ hợp kinh tế nông -công nghiệp khép kín và để triển khai dự án này, Viện sẽ hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, phối hợp với nhà đầu tư Hàn Quốc triển khai dự án theo hướng ứng  dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường, phát triển trên các vùng sinh thái lựa chọn nhằm sử dụng tài nguyên tự nhiên hợp lý, góp phần tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch theo hướng bền vững.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của Viện Nghiên cứu môi trường nông nghiệp nông thôn đối với Nghệ An và để tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án tổ hợp kinh tế nông - công nghiệp, tỉnh giao trách nhiệm cho các Sở Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường tham gia triển khai dự án và tỉnh đồng ý chủ trương tham gia Hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững và tác động môi trường nông nghiệp nông thôn”./.

Hoàng Vĩnh