Phiên họp 8 Ban Biên tập Dự thảo sửa Hiến pháp 1992

Ngày 25/7, Phiên họp lần thứ 8 Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã diễn ra tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, Trưởng ban Biên tập chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Biên tập cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu nêu rõ: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân. Các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí những vấn đề lớn có tính nguyên tắc, bản chất về hệ thống chính trị, chế độ Nhà nước.

Tuy nhiên, qua thảo luận vẫn còn những ý kiến khác nhau về thành phần kinh tế, khẳng định vị trí, vai trò của các thành phần kinh tế trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; vấn đề về tổ chức chính quyền địa phương trong Hiến pháp và vấn đề về các chế định độc lập, trong đó có vấn đề về Hội đồng Hiến pháp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục thảo luận, nghiên cứu để có phương án hợp lý nhất trình Quốc hội.

Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý cho biết: Sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, trên cơ sở vừa tiếp tục tiếp nhận các ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban biên tập đã tổ chức nghiên cứu tiếp thu ý kiến của nhân dân và các đại biểu Quốc hội để tiếp tục chỉnh lý Dự thảo. Thường trực Ban Biên tập và các tổ có liên quan, các chuyên gia đã tổ chức nhiều cuộc làm việc để hình thành dự thảo báo cáo trình Ban Biên tập thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Biên tập Lê Minh Thông đã trình bày Báo cáo một số vấn đề tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội. Các thành viên Ban Biên tập đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào Báo cáo này.

Phiên họp diễn ra trong hai ngày 25-26/7./.


Theo TTXVN - L.T