Phổ biến các nội dung Hiến pháp và quán triệt chỉ thị 17-CT/TU

(Baonghean.vn) - Chiều 20/1/2014, BCH Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức Hội nghị Phổ biến các nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Quán triệt chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt trong khối các cơ quan tỉnh. 
 
Quang cảnh hội nghị.
Tham gia hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn được phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, những điểm sửa đổi, bổ sung so với Hiến pháp năm 1992; quán triệt nội dung Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị nhằm mục đích cao hiệu quả làm việc; tăng cường ý thức, tác phong lề lối của cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 
 
Việc phổ biến và quán triệt những nội dung trên có tác dụng bổ ích, thiết thực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, qua đó, bổ sung kiến thức pháp luật, phục vụ tốt cho công tác nghiệp vụ, chuyên môn; nâng cao hiệu quả công việc và uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức.
 
Các cán bộ đoàn ký cam kết thực hiện nghiêm Chỉ thị 17
 
Cũng trong chiều nay, BCH Đoàn khối tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 đối với các TCCS đoàn của các cơ quan trong tỉnh.
 
Đức Thiện