Phổ biến Dự án Nguồn lợi ven biển (CRSD)

(Baonghean.vn) - Trong thời gian các ngày 11 đến ngày 14/6  tại xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu)  và xã Diễn Kim ( Diễn Châu) Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Nghệ An phối hợp với Ban quản lý Dự án CRSD tổ chức hội nghị phổ biến các thông tin thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD).
 
Tham dự hội nghị có trên 100 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy; UBND; UB MTTQ, trưởng các tổ chức ban ngành đoàn thể, hội nghề cá, chi hội trưởng hội nghề cá, đại diện bộ đội biên phòng  đồn Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu); Diễn Thành (Diễn Châu), bí thư, thôn trưởng, và các thuyền trưởng khai thác ven bờ  trên địa bàn xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu)  và xã Diễn Kim (Diễn Châu).
Ngư dân xã Quỳnh Long chuẩn bị cho chuyến vươn khơi
 
Tại hội nghị các giảng viên truyền đạt những thông tin cơ bản về Dự án CRSD Nghệ An, hiện trạng nghề cá tỉnh Nghệ An hiện nay và so sánh với hiện trạng nghề cá Nghệ An cách đây 10 năm về trước xu thế phát triển các nghề khai thác thủy sản; Tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản  và các bước thiết lập mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ, sự cần thiết xây dựng mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ, theo dõi, kiểm soát và giám sát MCS; Tầm quan trọng của cộng đồng đối với đồng quản lý; quản lý thủy sản bền vững; lợi ích của cộng đồng khi tham gia đồng quản lý; kỹ năng thỏa thuận chung để cộng đồng triển khai.
 
Thông qua hội nghị, cộng đồng ngư dân hoạt động nghề cá ven bờ hiểu được đồng quản lý nghề cá, tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản, tại sao cần phải quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng, đồng thời nâng cao ý thức thực thi pháp luật của cộng đồng ngư dân, việc tiếp cận và xử lý các nguồn thông tin cũng như cơ chế phối hợp giữa người dân và chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn.
 
Được biết Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) từ nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) đã được ký kết; Mục tiêu tổng quát của Dự án là cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tại các tỉnh duyên hải. Mục tiêu đạt được thông qua; tăng cường năng lực thể chế cho ngành thủy sản trong việc quản lý bền vững các nguồn lợi; thúc đẩy các biện pháp thực hành tốt trong NTTS bền vững và thực hiện các quy trình thực hành tốt vì sự bền vững của nghề đánh bắt thủy sản ven bờ.
 
                                                                                     Hữu Tình