Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xây dựng Nam Đàn trở thành miền quê đáng sống

(Baonghean.vn) - Tại lễ công bố và đón Bằng công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới của quê hương Bác - Nam Đàn tối 19/5, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng.
Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu:

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự lễ công bố và đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Nam Đàn. Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân huyện Nam Đàn và tỉnh Nghệ An lời chúc sức khỏe và lời chào mừng tốt đẹp nhất.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh - quốc phòng, được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 với mục tiêu đến 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn NTM theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

Đến nay trên toàn quốc đã có hơn 37% số xã, 52 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Đối với tỉnh Nghệ An, Nam Đàn là đơn vị cấp huyện thứ 3 (sau thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và là huyện đầu tiên trong toàn tỉnh được công nhận là huyện NTM.

Đây là một thành tích xuất sắc, một món quà vô cùng ý nghĩa của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, của Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn nói riêng dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đúng vào dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người. Thay mặt Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia Trung ương, tôi xin chia vui và nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, nhân dân huyện Nam Đàn nhân sự kiện quan trọng và rất có ý nghĩa này.

Chương trình nghệ thuật tại lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận Huyện nông thôn mới. Ảnh: Đức Anh

Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Được Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM đầu tiên của toàn tỉnh là niềm vui, vinh dự lớn nhưng chỉ là bước khởi đầu để Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và tổ chức thực hiện đề án xây dựng NTM kiểu mẫu - 1 trong 4 huyện trong toàn quốc được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng NTM kiểu mẫu.

Vinh dự, tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề với cả nước để xứng đáng với quê hương của Người, Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn phải phấn đấu sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu của kiểu mẫu, xã Kim Liên phải trở thành xã NTM kiểu mẫu của kiểu mẫu.

Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành và tỉnh Nghệ An chắc chắn sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Nam Đàn; nhưng chính sự quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo, với những cách làm hiệu quả của Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn với vai trò chủ thể của người dân mới là yếu tố quyết định để sớm đạt được mục tiêu đó.

Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trước hết, phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự cường đổi mới, sáng tạo và luôn vươn lên phía trước của người nông dân.

Tôi mong muốn và tin tưởng chắc chắn rằng, trong thời gian tới, hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2019 và kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người vào năm 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn sẽ có những nỗ lực quyết tâm đột phá, xây dựng Nam Đàn trở thành miền quê đáng sống, xây dựng nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, nâng cao không ngừng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân, sớm đạt mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu trước năm 2025.