Phối hợp giải quyết tốt kiến nghị của cử tri

(Baonghean.vn) - Chiều 8/6, Thường trực HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan trong thời gian qua; triển khai công tác phối hợp trong thời gian tới.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số hiệu quả trong việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Thời gian qua, thực hiện Quy chế phối hợp, hai cơ quan đã phối hợp có hiệu quả công tác chuẩn bị 2 kỳ họp giữa năm, cuối năm và 1 kỳ họp bất thường, bao gồm thống nhất về nội dung, phân công chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết; các vấn đề được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; thẩm tra, chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp đúng tiến độ và chất lượng, đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ngô Thị Thanh Minh khẳng định cần đánh giá đầy đủ trách nhiệm việc thực hiện quy chế giữa hai cơ quan.
Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Võ Hồng Dương thừa nhận một số hạn chế trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề sau kỳ họp và sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Việc phối hợp tại các kỳ họp giữa hai cơ quan khá hiệu quả. Những vấn đề được thảo luận, tham gia ý kiến cũng như như băn khoăn của các đại biểu HĐND tỉnh cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành, thị xã được nêu tại kỳ họp thông qua phiên thảo luận tại tổ, tại hội trường, phiên chất vấn và trả lời chất vấn; phiên thảo luận các tờ trình, Nghị quyết tại kỳ họp, đã được UBND tỉnh tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh trước khi biểu quyết thông qua.

Hai bên cũng đã tích cực phối hợp xử lý các vấn đề nảy sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh. Hoạt động giám sát, khảo sát và giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, cũng như các vấn đề sau các kỳ họp HĐND tỉnh, các kiến nghị và đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri được đôn đốc, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của mỗi cơ quan. Công tác trao đổi thông tin, tham dự các cuộc họp, hội nghị, hoạt động đối ngoại của mỗi bên được tăng cường....

Trưởng phòng Pháp chế - Dân nguyện HĐND tỉnh Trần Đình Toàn kiến nghị cần tăng cường phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri có hiệu quả.

Tại hội nghị, hai cơ quan cũng đã thẳng thắn nêu lên một số hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp, chưa đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Trên cơ sở đó, hai bên cũng đã thống nhất tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế để đảm bảo hiệu quả hơn trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hiến pháp năm 2013; các Nghị quyết HĐND tỉnh và các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh một số nội dung phối hợp trọng tâm trong thời gian tới.

Hai bên sẽ phối hợp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016, một mặt phối hợp chuẩn bị công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục phối hợp trong công tác chuẩn bị các kỳ họp của HĐND tỉnh; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết các kiến nghị của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh sau giám sát, khảo sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các kiến nghị, phản ánh của cử tri...

Minh Chi