Phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự-Quốc phòng

(Baonghean.vn) - Sáng 16 tháng 4 năm 2014, tại Quảng Trị, Văn phòng Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Văn phòng  Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND 6 tỉnh vừa tổ chức hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng (QS, QP ) năm 2014. Thiếu tướng Trần Hữu Tuất, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh Quân khu dự.
 
Trước khi vào Hội nghị, các đại biểu đã đi tham quan khu di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và nhà tưởng niệm cố Tổng bí thư Lê Duẩn.
     
Báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Năm 2013 và quý 1 năm 2014, Văn phòng Quân khu 4 và Văn phòng 6 tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về sẵn sàng chiến đấu; trao đổi thông tin; chủ động thông báo, dự báo kịp thời, chính xác tình hình, tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn. 
 
Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng trong thời gian qua.
    
Văn phòng Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và các văn phòng 6 tỉnh đã phối hợp tham mưu thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và 6 tỉnh. 
 
Việc trao đổi thông tin, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và văn phòng 6 tỉnh ngày càng chất lượng, thiết thực, phong phú, hiệu quả, gắn bó hơn.
   
Tuy nhiên, quá trình phối hợp tham mưu thực hiện nhiệm vụ QS, QP vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, nhất là công tác phối hợp nắm, đánh giá, dự báo tình hình và phối hợp tham mưu xử lý một số vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở.
   
Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nội dung phối hợp giữa Văn phòng Quân khu và Văn phòng 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu, trong đó một số vấn đề chủ yếu là: Tập trung làm tốt chức năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Quân khu và lãnh đạo 6 tỉnh nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nâng cao chất lượng công tác SSCĐ, xử lý có hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định địa bàn; Xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận QP – AN vững chắc, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Văn phòng, làm tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phục vụ kịp thời cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP trong tình hình mới.
                                                                                               
Hồ Việt