Phối hợp hiệu quả trong xử lý đơn thư, kiến nghị của công dân

(Baonghean.vn)- Chiều 16/1, tại TP Vinh, Đoàn đại biểu Quốc hội và UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Pham Văn Tấn, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở quy chế của 2 cơ quan, năm 2013, Đoàn đại biểu QH tỉnh và UBMTTQ tỉnh đã có nhiều hoạt động phối hợp nhằm củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai nhiều văn bản của Quốc hội đến nhân dân, trong quá trình hoạt động của đại biểu đã vận động cử tri, vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội và các cuộc vận động. Trên lĩnh vực xây dựng pháp luật, đã tổ chức lấy kiến kiến được 35 dự án Luật, Hiến pháp và 17 Luật đã được thông qua.

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, đã tiếp nhận 322 đơn thư và chuyển 67 đơn đến cơ quan có thẩm quyền, đã có 46 văn bản phản hồi; tham gia xử lý và giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tổ chức thực hiện 5 cuộc giám sát theo yêu cầu của Quốc hội và 3 cuộc của Đoàn đại biểu QH tỉnh; tham gia đầy đủ các kỳ họp với UBND tỉnh nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh…

Bên cạnh một số kết quả đạt được, phát biểu của các đại biểu đã nêu lên một số điểm còn hạn chế trong hoạt động phối hợp như: hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu QH mới chỉ dừng lại ở trước và sau kỳ họp, cử tri chủ yếu là cán bộ cấp xã và cán bộ xóm bản, việc tiếp xúc cử tri ở cấp xóm, bản còn ít (20%), thành phần lãnh đạo UBMTTQ tham gia kỳ tiếp xúc cử tri có lúc chưa đảm bảo, tham gia góp ý vào các dự án Luật của cán bộ khối mặt trận chưa nhiều và có chất lượng…

Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở góp ý kiến của đại diện 2 cơ quan, hội nghị đã thống nhất một số trọng tâm phối hợp trong năm 2014 là: củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn trong công tác xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu QH; tổng hợp, tập hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; nâng cao chất lượng phối hợp giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri và công dân; tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch phối hợp…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Tấn ghi nhận tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai đơn vị, góp phần tạo chuyển biến trong hoạt động của hai bên. Thời gian tới,  trên cơ sở kết quả hoạt động, 2 bên tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn hơn trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong việc góp ý kiến xây dựng các dự án Luật, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại của công dân, giải quyết tốt các kiến nghị của người dân./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hải