Phối hợp tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động của hội đồng nhân dân

(Baonghean) - Chiều 24/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Báo Nghệ An về công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của cơ quan, đại biểu dân cử trên Báo Nghệ An.

 

Thời gian qua, Báo Nghệ An đã tích cực tuyên truyền các hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND các cấp: hoạt động trước, trong và sau kỳ họp HĐND các cấp, các hoạt động giám sát, tham vấn, tiếp xúc cử tri... của đại biểu HĐND tỉnh.Đặc biệt, sau hai tháng có chuyên mục: “Đại biểu HĐND tỉnh nói, làm và lắng nghe” phản ánh vấn đề bức xúc của được các tầng lớp nhân dân quan tâm được đánh giá cao.

 Tại buổi làm việc, hai bên đã bàn bạc, thống nhất tăng cường phối hợp giữa Hội đồng nhân dân tỉnh và Báo Nghệ An, nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền. Báo Nghệ An có chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể, cử phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên mục, chuyên trang của Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Báo Nghệ An chuyển tải thông tin nhiều chiều đến với tầng lớp nhân dân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân đến với cơ quan dân cử và những thông tin người dân chờ đợi. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ chủ động thông tin cho Báo Nghệ An các hoạt động của cơ quan, đại biểu dân cử; Tạo điều kiệnthuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp tham gia viết bài khi cần thiết. Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền của Báo Nghệ An. Hai bên thống nhất về chuyên mục: Đại biểu HĐND tỉnh nói, làm và lắng nghe đổi tên thành Đại biểu HĐND nói, làm và lắng nghe.


Thanh Lê