#phong trào thanh niên

9 kết quả

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Sinh viên Nghệ An 'thổi lửa' phong trào

Sinh viên Nghệ An 'thổi lửa' phong trào

(Baonghean) - Nghệ An hiện có trên 80.000 sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng. Các hoạt động của sinh viên tỉnh nhà phát triển ngày càng mạnh mẽ, vừa phát huy được truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh viên đi trước, vừa sáng tạo, chủ động tiếp nhận nét đẹp của sinh viên hiện đại trong thời kỳ hội nhập.