Phụ nữ Quỳ Châu: "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"

(Baonghean.vn) - Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Qùy Châu lần thứ XXV, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Qùy Châu vừa ban hành đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng  hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp giai đoạn 2016-2020”.

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ Thái bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, Qùy Châu.

Mục tiêu của đề án là phát huy truyền thống đoàn kết trong cán bộ, hội viên, vận động các tầng lớp phụ nữ huyện nhà thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; xây dựng người phụ nữ Quỳ Châu thực hiện đạt các tiêu chí:“Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đề ánđề ra các chỉ tiêu cụ thể như: 100% cơ sở Hội thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới tại địa phương, 100% cơ sở Hội tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, cuộc vận động “Vì học sinh nghèo vượt khó”, 100% cơ sở Hội thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, 100% cán bộ chủ chốt  Hội cơ sở có trình độ trung cấp chuyên môn và trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. 100% cán bộ chi, tổ Hội được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội,...

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Châu Tiến (Quỳ Châu) trao đổi với chị em cách phát triển kinh tế.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Qùy Châu đưa ra một số giải pháp như: tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội LHPN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, ngành về vai trò, vị trí của Hội LHPN trên các lĩnh vực hoạt động; nâng cao  trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc đảm bảo cho Hội LHPN tham gia quản lý nhà nước; khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho hoạt động của Hội LHPN,...

Phương Thảo