Phú Thọ khảo nghiệm thành công nhiều giống lúa mới

Trạm khuyến nông huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vừa khảo nghiệm thành công nhiều giống lúa mới cho năng suất và chất lượng vượt trội, bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh trong những năm tới.

Mô hình được triển khai tại vụ chiêm xuân 2013, trên diện tích 32,5ha ở sáu xã, gồm các giống ĐH 18, TBR 117, TBR 27, TBR 288, TBR 225, Thái Xuyên...


                                         
                           (Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN)


Kết quả cho thấy những giống mới này có thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu được với điều kiện ngoại cảnh và chống sâu bệnh tốt, chất lượng gạo ngon. Đặc biệt, các giống này cho năng suất rất cao, từ 233 đến 355 kg/sào, so với giống lúa Khang dân đối chứng đang trồng phổ biến tại địa phương.

Nhiều giống cho năng suất cao vượt trội như giống lúa ĐH 18 đạt năng suất tới 355 kg/sào, giống lúa Đại Dương 8 năng suất 256 kg/sào, giống TBR 266 cho năng suất đạt 246 kg/sào...

Các giống lúa TBR 27, TBR 117, TBR 288, TBR 225 đẻ nhánh rất khỏe, gọn khóm, dáng hình đẹp, lá đứng, trổ bông tập trung, bông to, hạt thon dài, vỏ nâu đen, mô trắng, có khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt, nhất là bệnh đạo ôn vụ xuân và bệnh bạc lá vụ mùa. Cơm nấu bằng loại gạo này ngon, dẻo, thơm.

Kết quả mô hình sẽ là cơ sở để nông dân lựa chọn thay thế dần những giống lúa năng suất, chất lượng thấp, đồng thời tạo tiền đề đầu tư, thâm canh, mở rộng sản xuất lúa hàng hóa trên địa bàn tỉnh./.


Theo (Vietnam+) - LC