Putin đưa ra chuẩn mực giải quyết vấn đề Syria, Triều Tiên và Ukraine

Những điểm thắt nút phức tạp của Syria, Triều Tiên hay Ukraine, không nên cắt bỏ mà phải tháo gỡ chúng ra, - Tổng thống Putin chỉ rõ trong khi nói chuyện tại phiên họp toàn thể của diễn đàn Valdai.

 

Ông Putin đưa ra chuẩn mực giải quyết vấn đề Syria, Triều Tiên và Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng các hành động thận trọng và có cân nhắc của Nga tại Syria có thể là một ví dụ về hành vi trên trường quốc tế và ghi nhận rằng những nỗ lực của Moscow đã mang lại kết quả thiết thực.

Kinh nghiệm Syria chỉ ra rằng chính sách quá tự tin và phá hoại đang được thực hiện ở Trung Đông bởi các quốc gia riêng lẻ vẫn có phương án thay thế. Nga chiến đấu chống bọn khủng bố cùng với chính phủ hợp pháp của Syria và các quốc gia khác trong khu vực. Moscow hành động dựa trên luật pháp quốc tế ", - ông Putin nói.

Câu lạc bộ thảo luận quốc tế "Valdai" được thành lập vào năm 2004. Theo truyền thống, tại cuộc họp thường niên, những người tham gia giao tiếp với Tổng thống Nga và các quan chức cấp cao khác của Nga.