QK 4: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng 24/2/2014, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức khai mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 (Khóa XI) cho gần 400 đồng chí cán bộ cao cấp, trung cấp chủ trì các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu.
 
Thiếu tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu dự, chủ trì hội nghị.
 
Thiếu tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu khai mạc hội nghị.
Hội nghị đã nghe các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu và báo cáo viên quán triệt, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết, Kết luận quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI). Đó là, Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Kết luận về “Tình hình kinh tế, xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế, xã hội, trọng tâm là 3 đội phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” và Nghị quyết 806–NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về Quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
 
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Để thực hiện triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) trong LLVT Quân khu, Cục Chính trị Quân khu đã hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết cho các đối tượng nắm chắc các quan điểm chỉ đạo của các Nghị quyết, Kết luận; kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc trong đơn vị. Tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) của Đảng bộ cấp mình một cách thiết thực, sát thực tế, khả thi cao. Chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó, chú trọng xác định rõ những tiêu chí, biện pháp cụ thể để giải quyết có hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu đạt kết quả tốt nhất. 
 
Trần Dũng