QK4: Rút kinh nghiệm công tác giáo dục, xây dựng chính quy

(Baonghean.vn) - Chiều 14/4, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, Quân khu 4 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, xây dựng chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn quân đội. Thiếu tướng Võ Văn Việt - Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị.
 
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị
 
Năm 2013 và quý 1 năm 2014, công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước được triển khai tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, có chiều sâu, nhiều cơ quan, đơn vị đạt kết quả tương đối tốt. Vai trò của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan các cấp được nâng lên; công tác giáo dục, huấn luyện điều lệnh quân đội, pháp luật Nhà nước, công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài sản quân đội được duy trì nghiêm túc; việc thực hiện chức trách, chấp hành chế độ quy định, lễ tiết tác phong quân nhân, công tác quản lý an toàn quân đội có nhiều chuyển biến, ý thức chấp hành của cán bộ, chiến sỹ nhất là chấp hành chế độ quy định, lễ tiết tác phong quân nhân có nhiều chuyển biến tiến bộ. So với năm 2012 số vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 33,3%; mất an toàn giao thông giảm 36%; mất an toàn lao động giảm 50%.  
 
Hội nghị đã thảo luận, thống nhất 6 biện pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục, xây dựng chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật và an toàn quân đội trong thời gian tới.
 
Lê Thắng