Quân Khu 4: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 27-28/6, đoàn kiểm tra của Quân khu 4 do Đại tá Doãn Ngọc Sơn- Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 4 dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Qua thời gian kiểm tra tại Trung đoàn 764, Ban chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò và Cơ quan Bộ CHQS tỉnh, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự– quốc phòng của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2013, trong đó, nổi bật là
đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ có chiều sâu trên tất cả 4 mặt công tác.

 

Các đơn vị đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm. Chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo được nâng lên; công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động có nền nếp, đồng bộ, chất lượng tốt; phát huy tốt vai trò của cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trong các nhiệm vụ; công tác hậu cần, kỹ thuật hoạt động có hiệu quả. Chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
                                      Kiểm tra nội dung Điều lệnh đội ngũ 

Một số nội dung trong tâm cần thực hiện trong thời gian tới mà đoàn kiểm tra nhấn mạnh, đó là tiến hành rà soát, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập cho các đơn vị; xác định làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng tư tưởng cho bộ đội, bám nắm cơ sở, xây dựng thế trận lòng dân, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc.


Chiến Thắng