Quân khu 4 quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XI)

(Baonghean.vn) - Ngày 20/8, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 7 (Khóa XI) cho các đồng chí cán bộ cao cấp, trung cấp chủ trì cơ quan Quân khu, và các đơn vị trực thuộc. Thiếu tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khai mạc và trực tiếp quán triệt.Thiếu tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu quán triệt Nghị quyết.

Với mục đích tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của T.Ư, kiên quyết đấu tranh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chủ động uốn nắn, chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, Hội nghị đã tập trung quán triệt 6 chuyên đề về: Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Công tác quy hoạch BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên môi trường”; Kết luận về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở”; Kết luận về “Tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” và Kết luận về “Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.
 
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 7 (Khóa XI) tại cơ sở, Cục Chính trị Quân khu đã hướng dẫn việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện ở các cấp, trong đó yêu cầu: Cấp ủy, Chính ủy, Chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (Khóa XI) đến các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng. Phải gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị T.Ư 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị mình.
 
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu, Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho tập thể Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Đại tá Nguyễn Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 414.


Trần Dũng