Quân khu 4: Tập huấn cán bộ năm 2014

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 05/5/2014, tại Lữ đoàn Công binh 414, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức tập huấn cán bộ năm 2014. Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu theo dõi, chỉ đạo lớp tập huấn.
 
Trong thời gian 4 ngày, 120 cán bộ cao cấp, chủ trì trực thuộc 4 cơ quan Quân khu, Bộ CHQS 6 tỉnh, 3 Sư đoàn, 5 Lữ đoàn binh chủng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 được giới thiệu, thống nhất một số nội dung quan trọng về: Văn kiện công tác tham mưu tác chiến trong diễn tập khu vực phòng thủ; Hoạt động của cấp ủy địa phương, các ban Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trong hoạt động và tác chiến phòng thủ; Một số vấn đề mới về đối tượng tác chiến; Tổ chức phương pháp diễn tập chỉ huy, cơ quan có ứng dụng công nghệ thông tin; Phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ, thể lực; Huấn luyện bắn súng K54 bài 1 theo giáo trình huấn luyện bắn súng quân dụng nâng cao năm 2009 và tham quan thực hành chuyển trang thái SSCĐ cấp Đại đội, Tiểu đoàn; Tổ chức trú quân chiến đấu; Công tác hậu cần trong trú quân và hầm đại cấp đại đội. Kết thúc tập huấn, 100% cán bộ tham gia lớp tập huấn sẽ được kiểm tra điều lệnh, bơi và bắn súng.
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn
Các đại biểu tham gia tập huấn
Thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ từng người không có súng tại lớp tập huấn
 
Thông qua tập huấn để tiếp tục củng cố, bổ sung, nâng cao trình độ huấn luyện, bồi dưỡng năng lực chỉ huy điều hành, quản lý cơ quan, đơn vị của cán bộ chủ trì để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao hơn.
 
   Tin, ảnh: Trần Dũng