Quân khu 4: Triển khai công tác chính sách năm 2014

(Baonghean.vn) - Quân khu 4 vửa tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung công tác chính sách năm 2014, tham dự hội nghị có 80 đồng chí là lãnh đạo cơ quan chính trị, cán bộ làm công tác chính sách các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt 2 chuyên đề về: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư liên tịch số 28/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng về Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ; Hướng dẫn triển khai Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
 
Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã thống nhất, để thực hiện tốt nội dung công tác chính sách trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, kế hoạch, quy trình tổ chức thực hiện ở các cấp cho các đối tượng năm và thực hiện đúng theo quy định. Quá trình  triển khai, thực hiện công tác chính sách nhất là giải quyết chính sách thương binh, liệt sĩ tồn đọng phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Triển khai, thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải đồng bộ, có hiệu quả theo đúng chủ trương, kế hoạch của Ban chỉ đạo 1237 các cấp.
 
Lê Thắng
Báo Quân khu 4