Quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả đất quốc phòng

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 30/12/2014, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm (2013, 2014) thực hiện Chỉ thị số 90/CT- BQP ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất Quốc phòng.
 
Có 106 điểm cầu trong toàn quân tham gia hội nghị. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
 
Hội nghị đã thẳng thắn đề cập đến những thuận lợi, khó khăn, những thành tích đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 90/CT- BQP trong 2 năm qua. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đất quốc phòng theo đúng hướng dẫn của Luật đất đai. Tuy nhiên, hội nghị cũng đã chỉ ra: Tại một số địa bàn, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng chưa tốt, vẫn còn tình trạng cấp chồng lấn, tình trạng tranh chấp, xâm lấn đất quốc phòng, việc kết hợp kinh tế với quốc phòng tại một số dự án ở một số địa phương chưa tốt…
 
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chủ trì hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị quân đội cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và thực hiện tốt các Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Chỉ thị 90/CT- BQP của Bộ Quốc phòng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về mục đích, ý nghĩa về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; Tiến hành rà soát, đo đạc, kiểm kê hiện trạng, xác định rõ ranh giới đất quốc phòng trên toàn quốc; Từng bước giải quyết các khu vực còn tranh chấp, chồng lấn; Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lấn chiếm đất quốc phòng theo đúng pháp luật; Đặc biệt là làm tốt việc kết hợp kinh tế với quốc phòng trong các dự án ở những địa hình, địa bàn có ý nghĩa chiến lược, trọng điểm, dự án có yếu tố nước ngoài, tránh sơ hở để kẻ thù lợi dụng, chống phá…Đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong toàn quốc phối hợp chặt chẽ với Bộ Quôc phòng, Quân Binh chủng, Quân khu, LLVT địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” trong tình hình mới hiện nay….
 
Phong Quang – Văn Đông
(Bộ CHQS tỉnh)