Quan tâm chấn chỉnh hợp đồng lao động tại các sở, ngành và huyện

(baonghean.vn) - Chiều 14/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. 

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành cấp tỉnh cùng tham gia làm việc với đoàn.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh hiện có 68 cơ quan hành chính; 1.861 đơn vị sự nghiệp công lập; 337 hội, quỹ cấp tỉnh, cấp huyện và xã. Tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính toàn tỉnh là 3.591 biên chế (cấp tỉnh 1.906 biên chế và cấp huyện 1.685 biên chế); 59.060 công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, hội, quỹ; 10.445 cán bộ, công chức cấp xã; 1.279 lao động hợp đồng theo biên chế tự trang trải; 4.327 hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế do thủ trưởng các đơn vị ký kết. Những năm gần đây, UBND tỉnh đã rất quan tâm và ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công tác tuyển dụng, thu hút, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo ngày càng hiệu quả, chặt chẽ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tình hình tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh


Tuy nhiên, thời gian qua, việc thi tuyển công chức chủ yếu giao cho các đơn vị sử dụng công chức ra đề thi môn chuyên ngành, dẫn đến dễ xảy ra rò rỉ thông tin, thiếu khách quan, ảnh hưởng đến chất lượng tuyển dụng công chức. Tình trạng tổ chức ký hợp đồng không đúng quy định của nhà nước đang diễn ra ở nhiều ngành và huyện, nhất là đối với ngành giáo dục – đào tạo, dẫn đến dôi dư hàng nghìn giáo viên. Hàng năm, toàn tỉnh có gần 20.000 sinh viên tốt nghiệp đại học, trong khi đó nhu cầu tuyển dụng mỗi năm xấp xỉ chỉ có 200 chỉ tiêu công chức và 2.500 viên chức; đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tuyển dụng lại không nhiều. Điều này đã, đang tạo ra nhiều sức ép cho công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh. Việc xác định cơ cấu, vị trí việc làm tại các sở ngành, các huyện và đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu tinh giảm biên chế...

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Dân vận nêu một số vấn đề đề nghị UBND tỉnh cần làm rõ

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đã tiếp thu và giải đáp làm rõ các vấn đề các thành viên đoàn giám sát nêu trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại giải đáp làm rõ các vấn đề đoàn giám sát quan tâm

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Lậm đánh giá cao công tác chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, công chức, viên chức thời gian qua. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp để tuyển dụng đội ngũ thuộc diện thu hút vào công chức, viên chức, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tiếp tục nghiên cứu đưa ra giải pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng hợp đồng tại các sở ngành, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp; gắn với đó là giải quyết số hợp đồng hiện nay. Quan tâm cải cách quy trình giao biên chế hàng năm cho các đơn vị kịp thời và nhanh hơn, tạo điều kiện cho các đơn vị. Tăng cường công tác quản lý biên chế của các trường đại học, cao đẳng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm kết luận tại cuộc làm việc

MINH CHI