Quan tâm chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật sản xuất cho bà con nông dân

(Baonghean) - Ngày 19/10 đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng đi có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ. 
 
Trong 9 tháng đầu năm, sản xuất lương thực toàn tỉnh đạt hơn 1 triệu tấn, cả năm ước đạt 1,9 triệu tấn. So với kế hoạch, tăng 100.000 tấn, vượt 12,1% KH. Diện tích và sản lượng các loại cây trồng khác đều có bước tăng đáng kể. Về chăn nuôi: tổng đàn trâu bò ước đạt hơn 708 ngàn con, lợn trên 1 triệu con. Tổng đàn gia cầm hơn 14 triệu con….  

                   Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, dù gặp nhiều khó khăn, thời tiết không thuận, nhưng ngành Nông nghiệp vẫn có bước tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đạt và vượt. Đồng chí cũng chỉ ra nhưng khó khăn và hạn chế của ngành đang gặp phải và các kiến nghị lên UBND tỉnh.
 
Sau khi các ngành phát biểu ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc biểu dương những thành tích mà ngành đã đạt được như làm tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tham mưu cho tỉnh ban hành một số chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn có hiệu quả. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế và yêu cầu ngành Nông nghiệp cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, quan tâm phát triển mô hình kinh tế hộ gắn với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến bà con nông dân.  Tăng cường công tác quản lý đất đai, sử dụng đất đai phù hợp. Trước mắt, chỉ đạo các địa phương triển khai vụ đông, thu hoạch vụ mùa, đẩy mạnh thực hiện quy hoạch nông thôn mới, đưa các mô hình kinh tế lên miền Tây và tham mưu hỗ trợ chính sách cho ngư nghiệp.


Công Sáng