Quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm

(Baonghean.vn) - Chiều 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá về chương trình phối hợp công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
Năm 2014, công tác phối hợp giữa UB MTTQ các cấp và ngành Lao động,  thương binh và xã hội tiếp tục được tăng cường, đạt hiệu quả cao. Nhiều nội dung ký kết thực sự đi vào cuộc sống, được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ và nhiệt tình tham gia như: Tuyên truyền vận động xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc giúp đỡ, phụng dưỡng các gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng; Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Các phong trào thi đua yêu nước và các đề án giải quyết việc làm, dạy nghề và xuất khẩu lao động; Công tác cứu trợ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội...
 
Qua đó, đã góp phần quan trọng đưa tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh giảm còn 10,8%. Trong đó, riêng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” là 29 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho trên 34.000 lao động và hiện 99% hộ gia đình chính sách có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương nơi cư trú, 70% người cận nghèo được hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế.
 
Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở LĐTB&XH nêu giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong phối hợp giữa Sở LĐ-TB&XH và UB MTTQ tỉnh
Đồng chí Lê Văn Cầm, Phó ban Dân vận đánh giá về chương trình hoạt động giữa hai đơn vị
Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp năm 2015
 
Trong năm 2015, chương trình phối hợp sẽ được tiếp tục với 7 nội dung, tập trung làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, giúp đỡ phụng dưỡng các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân về giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ các điều kiện phát triển sản xuất, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, thu hút đầu tư, xuất khẩu lao động để nâng cao thu nhập cho người dân…
 
Mỹ Hà