Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông địa bàn nông thôn, miền núi

(Baonghean.vn) - Chiều 04/7, đồng chí Trần Văn Hằng - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc tỉnh Nghệ An có buổi tiếp xúc với cử tri xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ). 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi đồng chí Trần Văn Hằng báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của kỳ họp thứ 5, các cử tri kiến nghị nhà nước cần có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho địa bàn nông thôn miền núi, nhất là trường, trạm, đường sá theo tiêu chí nông thôn mới; hạn chế tình trạng dự án treo; có quy hoạch và đầu tư phát triển giao thông vùng nguyên liệu; cải thiện chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở, có chính sách giải quyết việc làm cho con em nông thôn; giải quyết dứt điểm một số tranh chấp, khiếu kiện đất đai còn tồn đọng….

 

Trên cơ sở kiến nghị của các cử tri, đại diện HĐND huyện và xã có giải trình, trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Kết thúc buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Hằng đã trả lời, giải thích một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu một số kiến nghị để chuyển HĐND tỉnh xem xét.


Nguyễn Hải