Quan tâm đầu tư công trình cấp nước và vệ sinh trường học

(Baonghean.vn) - Do nguồn vốn hạn hẹp, nên trước đây các chương trình đầu tư cho ngành Giáo dục chủ yếu là xây dựng phòng học, phòng chức năng, mua sắm thiết bị dạy học... mà chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng các công trình cấp nước, vệ sinh trường học. Vậy mới xẩy ra tình trạng các trường học thì xây dựng khang trang, nhưng lại thiếu công trình cấp nước, vệ sinh đủ tiêu chuẩn.

Thời gian gần đây, lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và nhà vệ sinh trường học đạt tiêu chuẩn được ngành Giáo dục & Đào tạo quan tâm đầu tư hợp lý. Tạo được sự chuyển biến tích cực là nhờ năm 2009, ngành được được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình nước sạch - VSMT NT, cùng với đó là được hưởng lợi từ chương trình cấp nước do tổ chức DANIDA - Đan Mạch tài trợ đầu tư nhiều công trình cấp nước và nhà vệ sinh tại trường học thuộc các huyện Anh Sơn, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu. Ngành Giáo dục & Đào tạo đã chủ động lập kế hoạch xây dựng công trình cấp nước vàvệ sinh trường học, đồng thời tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, quản lý chỉ đạo chương trình, giám sát, đánh giá, khảo sát thực trạng vệ sinh nước sạch trường học.


Với sự hỗ trợ của Trung tâm nước sạch - VSMTNT và các ngành liên quan, Sở Giáo dục & Đào tạo tăng cường các hoạt động thông tin - giáo dục - tuyên truyền để nâng cao nhận thức về công tác vệ sinh, môi trường cho học sinh và cán bộ, giáo viên, qua đó làm thay đổi hành vi về nước sạch - VSMT.

Hiện nay tại 507 trường mẫu giáo, mầm non mới có 273 trường có công trình. Năm 2011, thông qua nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân và người hưởng lợi có 3 trường học mầm non, mẫu giáo hoàn thành công trình cấp nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn. 

Tại 1.126 trường phổ thông, có 604 trường có công trình cấp nước sạch, nhà vệ sinh. Năm 2011 có 10 trường đầu tư xây dựng công trình. Với kết quả đó, tỷ lệ trường học có công trình cấp nước sạch và nhà vệ sinh trong năm 2011 tăng từ 52,9% lên 53,7% (đạt mức tăng 0,8%), trong đó tỷ lệ có nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT đạt 30%.


Mục tiêu đặt ra của tỉnh ta là đến năm 2015 có 100% các trường học trên địa bàn có công trình cấp nước, nhà vệ sinh. Rõ ràng thời gian không còn nhiều để hoàn thành mục tiêu đó, trong khi nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn, nên dự kiến trong năm 2012, tại các trường mầm non, mẫu giáo sẽ đầu tư xây dựng thêm 5 công trình và tại trường phổ thông cơ sở sẽ đầu tư xây dựng 12 công trình cấp nước sạch, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Trong thời gian tới, "áp lực" lớn sẽ đè nặng lên ngành Giáo dục & Đào tạo và nếu không khơi thông được nguồn vốn đầu tư sẽ khó hoàn thành được kế hoạch đề ra.


H.Vĩnh